Iparűzési adó

2020. április 21. 18:36 kedd

A vállalkozók iparűzési adó fizetésére kötelezettek, ha Esztergom Város Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek (állandó jellegű tevékenység), illetve, ha ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végeznek.

Az adó mértéke:

  • állandó tevékenység: 2 %
  • ideiglenes tevékenység: 5000 Ft/naptári nap

Az adófizetés határideje állandó jellegű tevékenységnél:

  • Március 16. (adóelőleg)
  • Május 31. (előző évi végleges adó)

(Az előző évről szóló bevallás benyújtásának határideje tárgyév május 31-e.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az önkormányzati adóhatósághoz a vállalkozók a megfizetett iparűzési adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő május 31-éig kötelesek megfizetni, illetőleg a túlfizetés összegét ettől az időponttól igényelhetik vissza.)

  • Szeptember 15. (adóelőleg)
  • December 20. (feltöltés)

Az adó megfizetése ideiglenes tevékenységnél tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napja.

Mentesség:

Nem kell megfizetnie a helyi iparűzési adót annak az adóalanynak, akinek az éves iparűzési adókötelezettsége Esztergomban a 6000 Ft-ot nem haladja meg. Az adómentesség csak azt a vállalkozót illeti meg, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

Mentesül az iparűzési adófizetési kötelezettség alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.