Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Testületi ülés - meghívó

Testületi ülés - meghívó

2020. október 17. 09:04 szombat

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését 2020. október 22-én (csütörtökön) 10 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módostására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


2. Döntés az Esztergom, 17425/1 helyrajzi számú, a természetben 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 2. - Simor János utca 1-3.  szám alatti társasház homlokzatfelújítási támogatási határidejének módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


3. Döntés a TOP-5.2.1-16-K01-2017-00001 és TOP-5.2.1-16-K01-2017-00002 projektek megvalósításával kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


4. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


5. Döntés a Pézsa Tibor Sportcsarnok, Esztergom intézmény sportszervezői státuszának megbontásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


6. A Magyarországi Fürdővárosok Szövetségével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


7. Közterületek elnevezése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


8. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére közterületen lévő járművek elszállítása tárgyában
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


9. Az Esztergom 17417/A/27 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24-26. sz. alatti ingatlan bérbeadására kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


10. Döntés elővásárlási joggal kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


11. Döntés ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos kérelmekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


12. Döntés Településrendezési szerződésre vonatkozóan
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


13. Az Esztergom, zártkert 8510/2 helyrajzi számú ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


14. Döntés a 423/2019. (IV.20.) önkormányzati határozat visszavonásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


15. Döntés a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény igazgatói pályázatáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


16. Döntés Nagy Györgyi Judit adós tartozásával kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


17. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző


Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

* Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


* Tájékoztató a polgármesteri döntésekről

A napirendi pontok megtárgyalását követően:
Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés átadása. A díjat átadja dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettesi feladatokat ellátó parlamenti államtitkára és Hernádi Ádám polgármester.

Esztergom, 2020. október 16.

Hernádi Ádám s.k.
polgármester