Rendkívüli ülés 2021.08.27.

Rendkívüli ülés 2021.08.27.

2021. augusztus 26. 14:34 csütörtök

MEGHÍVÓ

 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2021. augusztus 27-én (pénteken) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 1. Döntés Esztergom Város településszerkezeti tervét jóváhagyó 638/2019. (XI.25.) önkormányzati határozat és Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításának készítéséről a Budapest-Esztergom P+R parkolók kapacitásfejlesztése tárgyú projekttel kapcsolatban (településfejlesztési döntés)
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom 17471/B és 17471/C helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Simor János u. 41. sz. (volt szemüvegkeretgyár) ingatlan vonatkozásában
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom, 18168/10, 18168/11, valamint a 18168/16 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Dobogókői úton található ingatlanok (KECS) értékesítésére vonatkozóan
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Döntés az Esztergom belterület, 16380/1/A/1 és 16380/1/A/2 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Táncsics Mihály utca 6. szám alatt található teremgarázs adásvételi szerződésének módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Döntés az S.C. Esztergom s.r.l-el kötendő használati megállapodásról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Esztergom közterületein található szelektív-hulladékgyűjtő szigetek végleges megszüntetése
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított közétkeztetést végző szolgáltató áremelési javaslatának megtárgyalása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 8. Döntés Dr. Torkos Ágnes helyettesítő iskolaorvos megbízási szerződésének megszüntetéséről (ESZC Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola tekintetében)
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. Dr. Pataki Zoltán háziorvos támogatásáról szóló döntés
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Döntés az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány támogatásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. „A játék összeköt” program keretében befogadó játszótér építése a Szerencsejáték Zrt. támogatásával
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 12. Döntés Együttműködési megállapodás módosításáról az Esztergom 74 hrsz-ú, természetben a 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 40-42. sz. alatti ingatlanrész vonatkozásában
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 13. Döntés a Strigonium Zrt. tulajdonában lévő gazdasági társaságok Alapító Okiratának módosításáról Vigh László felügyelőbizottsági tag lemondása miatt
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 14. Döntés a Strigonium Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról és az Alapító Okiratának módosításáról
  ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 15. Döntés a Gran Parkoló Kft. ügyvezetői pozíciójának betöltéséről és az Alapító Okirat módosításáról
  ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 16. Döntés bérleti díj tartozás elengedéséről
  ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző
 17. Döntés az Esztergom 17473 hrsz.-ú, természetben a Kossuth Lajos utca 38/B. épület felújítás kapcsán a 17473/A/3 albetéten nyilvántartott ingatlan tulajdonosaival történő egyezségi megállapodásról
  ZÁRT ÜLÉS! Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Esztergom, 2021. augusztus 26.

Hernádi Ádám s.k.
polgármester