FELHÍVÁS!

2022. január 07. 13:28 péntek

Esztergom Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Esztergom Város Településrendezési Eszközeinek

– „EuroVelo 6 útvonal komplex fejlesztése (Rajka–Dömös, Dömös–Szentendre, Budapest–Szentendre, Budapest–Dunakeszi, Budapest–Érd–Százhalombatta szakaszok)” szöveggel megnevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő – módosításának tervezete elkészült.

Az elkészült anyagot a honlapon áttanulmányozhatják.

A partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus úton történik. *

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen FELHÍVÁSTÓL számítva 15 napig* Philipp Frigyes Esztergom város főépítészének címezve, írásban, az alábbi elektronikus címen tehetik meg:

Philipp Frigyes főépítész, e-mail cím: foepitesz@esztergom.hu

 

Esztergom, 2022. január 7.

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:

Hernádi Ádám
polgármester

 

* A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. §-a alapján.

/A felhívás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, valamint Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg. /