Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Beszámoló a 2022.06.16. napján megtartott rendes képviselő-testületi üléséről

Beszámoló a 2022.06.16. napján megtartott rendes képviselő-testületi üléséről

2022. június 16. 14:54 csütörtök

2022. június 16-án megtartott következő rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselő-testülete. Hernádi Ádám Polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 8 képviselő a polgármester és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Bádi Gábor, Cserép János, Dr. Révfalvi Gergely, Kovács Tamás és Vargáné Drevenka Györgyi képviselő.

Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Esztergom Megyei Jogú Városának 2022.06.10-től új jegyzője van Dr. Gál Gabriella személyében. Az előző képviselő-testületi ülésen a testület megválasztotta Dr. Péter Csabát a Közbeszerzési bizottság tagjának, a mai ülésen letette az esküjét.

A Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontok mellett a következő sürgősségi indítványokat vette fel napirendre: „Strigonium Zrt. tulajdonában álló Esztergom belterület, 20377/53 helyrajzi számú ingatlan értékesítésének jóváhagyása”, továbbá „Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok Magyar Állam részére történő ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatban” tárgyú napirendi pontokat.

Az első napirendi pontjában a Képviselő-testület elfogadta az Esztergomi Belvárosi Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálását. A pályázó vezetői kinevezését a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, a szülői munkaközösség, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a szakmai véleményező bizottság is támogatja.

A második napirendi pont az óvodák várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógusszükséglete 2022/2023. évi nevelési évben. A Képviselő-testület ezúton is 9 igen szavazattal támogatja a döntést.

A harmadik napirendi pontban az Aquasziget Élményfürdő belépőjegyeinek áremeléséről döntött, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta. A Gran Spa & Sport Kft. képviseletében Őry István ügyvezető kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. Beadványában előadta, hogy a múlt évben elindult és máig tartó energiaár változás, valamint a kialakult piaci helyzet a költségek jelentős növekedését eredményezte, ezért az ország szinte minden fürdőlétesítménye megemelte az árait. Ennek megfelelően ügyvezető úr indokoltnak tartja, hogy az Aquasziget Élményfürdő belépőjegyeinek árait átlagosan 40%-ka növeljék

A negyedik napirendi pontban a Szent István Strandfürdő, Esztergom és az üzemeltetésben lévő Palatinus-Tófürdő belépőjegyeinek áremeléséről döntött.

Az ötödik napirendi pont „Turisztikai fejlesztések a Dunakanyar fővárosában” támogatási igények benyújtását fogadta el a Képviselő-testület 9 igen szavazattal.

Az hatodik napirendi pont versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom, belterület 18168/10, 18168/11 és a 18168/16 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Dobogókői úton található ingatlanokra vonatkozóan, amelyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott.

A hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a Strigonium Zrt. tulajdonában álló Esztergom belterület, 20377/10 helyrajzi számú ingatlan értékesítésének jóváhagyásáról.

A nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött Esztergom, belterületi 18194/1 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal utca 24. szám alatti ingatlan tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról, részleges felújítási munkák elvégzéséről. Az ingatlanrész rendkívül rossz műszaki állapota miatt annak felújítása, korszerűsítése szükségessé vált.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában a Képviselő testület döntött Esztergom, belterület 18168/12 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Mátyás király utcában található ingatlanon történő földhasználati jog alapításáról, hulladékudvar létesítése céljából.

Ezúton a Képviselő-testület zárt ülésén tárgyalt a Simor János utcában megépítésre kerülő gyorsétterem telekalakításáról, az Esztergomi Bánomi Óvoda és az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda intézményvezetői állásra kiírt pályázat elbírálásáról, illetve az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyek, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakításáról.