Pályázat a Szent István Strandfürdő igazgatói állásának betöltésére

2020. június 10. 11:05 szerda

Esztergom Város Polgármestere pályázatot hirdet a fenntartásában működő Szent István Strandfürdő, Esztergom (2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky Endre. út 14.) igazgatói állásának (vezetői beosztásának) betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 2020. november 2-tól 2025. november 1-ig szól (5 év határozott időre) 
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye 2500 Esztergom Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 14.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett intézmény működését és alkalmazottait, munkateljesítményüket és magatartásukat.

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései és a végrehajtásáról rendelkező 325/2008. (XII.29.) Kormányrendeletnek megfelelően történik.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (testnevelő tanár, sportszervező, sportmenedzser, okleveles szakedző, sportedző, rekreáció-szervező, rekreációs-menedzser),
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat (előny sportintézményi vezetői gyakorlat).
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 •  B kategóriás jogosítvány;

 

A pályázathoz csatolni kell

 •  a diploma másolatot; 
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajzot; 
 • motivációs levelet; 
 • szakmai vezetői programot a strandfürdő vezetésére, működtetésére; 
 • nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát – amennyiben rendelkezik vele; 
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek; 
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálására nyílt vagy zárt Képviselő-testületi ülésen kerüljön sor; 
 • nyilatkozatot, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • felsőfokú fürdővezetői szakirányú végzettség 
 • felsőfokú pénzügyi-gazdasági, vagy
 • felsőfokú turisztikai, idegenforgalmi képesítés,
 • angol vagy német nyelvtudás;
 • idegenforgalom, turisztika területén szerzett gyakorlat;
 • helybeli vagy közeli lakóhely

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 21.(hétfő) 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • az Önkormányzat honlapján ( www.esztergom.hu )
 • székhelyén (Széchenyi tér 1.)
 • és a helyi Esztergom újságban is megjelentetjük.

A pályázattal kapcsolatosan további információt Végvári Ágnes nyújt, a +36-33-542-025-ös telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton Esztergom Város Polgármesterének címezve (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.), 2 példányban zárt borítékban Kérjük a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11101/2020 valamint a pályázat megnevezését „Szent István Strandfürdő igazgatói pályázat.”

Személyesen: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. fsz. 13.

 

A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület dönt a benyújtási határidőt követő rendes ülésén.