Bizottságok

Pénzügyi és Jogi Bizottság

 

Elnök: dr. Alberti Péter képviselő

Elnökhelyettes: Torma László képviselő

Tagjai: Kovács Tamás képviselő

Eck András képviselő

Tóthné Borbály Viola külső tag

Szentkirályi Ádám külső tag

Sasvári Viktor külső tag

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság

 

Elnök: Tóth Tamás Béla képviselő

Elnökhelyettes: Bánhidy András képviselő

Tagjai: Eck András képviselő

Heckel Zoltán képviselő

Torma László képviselő

Tordainé Vida Katalin képviselő

Tőkei-Veszely Andrea külső tag

Varga Krisztián külső tag

dr. Hegedűs András külső tag

Szabó Judit külső tag

dr. Horváth István külső tag

 

Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

Elnök: Tordainé Vida Katalin képviselő

Elnökhelyettes: Simonné Cserép Krisztina képviselő

Tagjai: Bánhidy András képviselő

Kovács Tamás képviselő

Vargáné Drevenka Györgyi képviselő

Lévai Béla külső tag

dr. Strofek Tamás külső tag

dr. Kanász Gábor külső tag

dr. Pák Péter külső tag

 

Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

Elnök: Heckel Zoltán képviselő

Elnökhelyettes: Kovács Tamás képviselő

Tagjai: Simonné Cserép Krisztina képviselő

Bádi Gábor képviselő

Kokas Sándor külső tag

Szerencsés Tamás külső tag

Szalma Lászlóné külső tag

 

Közbeszerzési Bizottság

 

Elnök: Eck András képviselő

Elnökhelyettes: dr. Alberti Péter képviselő

Tagjai: Torma László képviselő

Tordainé Vida Katalin képviselő

dr. Törös Judit külső tag

dr. Etter Ödön külső tag

 

Esztergom-kertváros Településrészi Önkormányzata

 

Elnök: Simonné Cserép Krisztina képviselő

Elnökhelyettes: Tóth Tamás Béla képviselő

Tagjai: Tordainé Vida Katalin képviselő

Kovács Tamás képviselő

Heckel Zoltán képviselő

Bánhidy András képviselő

Góman János külső tag

Góman János István külső tag

dr. Szerencsés Gergely István külső tag

Pataki Németh Norbert külső tag

Lőrinczy György külső tag