Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020

Folyamatban lévő fejlesztések

Jelmagyarázat

Előkészítés
Tervezés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Folyamatban

Az egyes százalékos értékek a teljes projektre vetített készültségi fokot jelölik!

Görpark létesítése Esztergomban

Leírás: Az Országos Görpark Programban benyújtott pályázatára Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 50% támogatási intenzitás mellett bruttó 40.000.000 Ft támogatást nyert el egy betonból készülő, mintegy 600 négyzetméter felületű görpark létrehozására a Prímás-szigeten. Mind a tervek, mind a kivielezés a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség jóváhagyása mellett készülnek.

Tervezett befejezési határidő: 2022. december

Elnyert támogatás összege: 40.000.000Ft

A beruházás projektköltségek nélkül: 81.480.000Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

2%
10%
1%
Folyamatban

13%

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium energetikai korszerűsítése

Leírás: A projekt célja a Kőrösy László Középiskolai Kollégium épülete energetikai minőségének javítása a gépészeti rendszerek fejlesztésével, rekonstrukciójával, megújuló energia termelő rendszer kiépítésével. Az épület jelenlegi, alacsony hatásfokú gépészeti rendszerei cserére kerülnek és a megújuló energiaforrás alkalmazását lehetővé tevő berendezések kiépítésre, a meglévők rekonstrukciójára is sor kerül. A napelemek és kollektorok fogadására az elavult tetőszerkezet is megújul.
A kiválasztott technológiák alkalmazásával törekszünk az épület energiafelhasználásának, valamint az ÜHG kibocsátás csökkentésére.
A fejlesztés keretében az alábbiak megvalósítására kerül sor:
- fűtési rendszer korszerűsítése, hőtermelők cseréje kondenzációs üzemű gázkazánokra, valamint időjáráskövető szabályzással történő ellátása, továbbá szükség szerint a hőleadói oldal korszerűsítés;
- Melegvíz termelő rendszerre kötött, veszélyes állapotú napkollektoros rendszer bontása, új napkollektoros rendszer telepítése;
- Az épület magastetős, alacsony hajlásszögű tetőfelületeire HMKE napelemes rendszer telepítése.

Tervezett befejezési határidő: 2022. december

Elnyert támogatás összege: 132.000.000Ft

A beruházás projektköltségek nélkül: 120.435.000Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

8%
10%
2%
Folyamatban

20%

Esztergom Város intézményeinek energetikai korszerűsítése

Leírás: A projektben megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően az érintett épületek energetikai mutatói, jellemzően a gépészeti korszerűsítések révén jelentősen javulni fognak. A projekt célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújításainak és fejlesztéseinek megvalósítása, melyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják. A projektbe bevonni kívánt épületek energetikai felújítása a pályázati kiírással összhangban valósul meg és illeszkedik ahhoz. A projekt megvalósításának eredményéül szolgáló értékek hozzá járulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Általánosságban megállapítható, hogy a fejlesztésbe bevont épületek fűtési rendszerei nem tesznek eleget a kor követelményeinek, ezzel sok esetben energiapazarló, gazdaságtalan üzemet létrehozva.
A projektben a bevont 5 önkormányzati tulajdonú épület ( 4 óvoda és egy közművelődési intézmény) hagyományos, elavult kazánjának korszerű kondenzációs kazánra történő cseréje, valamint egyes épületeknél napelemmel történő ellátása, dryvitos külső szigetelése, illetve födém szigetelése valósulhat meg a következők szerint: Aranyhegyi Óvoda (2500 Esztergom, Kaán út 5. Hrsz.: 19572) kondenzációs kazánok cseréje, napelemes rendszer (4,4kWp) telepítése, Belvárosi Óvoda (2500 Esztergom, Bottyán J. utca 7. Hrsz.: 17363): kondenzációs kazán telepítése, padlásfödém szigetelés, Szentgyörgymezői Óvoda (2500 Esztergom, Rényi Rezső utca 3., Hrsz.: 15338): kondenzációs kazán telepítése, napelemes rendszer (10kW) telepítése, Honvéd utcai Óvoda (2500 Esztergom, Honvéd utca 15-25. Hrsz.: 19188): határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, kondenzációs kazán telepítése, napelemes rendszer (8kW) telepítése, Féja Géza Közösségi Ház (2509 Esztergom, Damjanich utca 50. Hrsz.: 1393): határoló szerkezetek hőszigetelése, kondenzációs kazán beépítése, napelemes rendszer (8kW) telepítése.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2022. december

Elnyert támogatás összege: 170.500.000Ft

A beruházás projektköltségek nélkül: 156.275.000Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

5%
12%
3%
Folyamatban

20%

GINOP-7.1.9-17-2020-00043 Szent István tér turisztikai célú fejlesztése és Tourinform Pont létesítése az esztergomi Várhegyen

Leírás: Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. és az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. által alkotott konzorciumban valósítja meg a projektetegyüttműködésével valósítja a meg projektet, melynek célja az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert Főszékesegyház – közismert nevén a Bazilika - előtt elhelyezkedő Szent István tér zöldfelületeinek környezetrendezése, a felhajtó rámpa két oldalának virágzó növényekkel, örökzöldekkel történő beültetése, az ehhez kapcsolódó öntözőrendszer kiépítése, a közvilágítás megújítása, valamint az elektromos hálózat korszerűsítése. Célunk az volt, hogy olyan magas minőségű, látványos zöldfelület jöjjön létre, amely maradandó vizuális élményt nyújt az idelátogató vendégek és zarándokok számára.
A területre 17 előnevelt díszfa mellett, összesen több mint 15 ezer tő látványos megjelenésű fény és melegkedvelő cserje és évelő került beültetésre. Az infrastrukturális és kertészeti munkák mellett elhelyezésre került egy, a Magyar Turizmus Zrt. által meghatározott arculatú Tourinform iroda is. Turisztikai marketing stratégia kidolgozása is a projekt része.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2022. december

Elnyert támogatás összege: 307.297.197Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

3%
10%
2%
80%
Folyamatban

95%

TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Esztergom, Dobó Katalin Gimnázium komplex energetikai megújítása

Leírás: Esztergom Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Dobó Katalin Gimnázium épületének energiahatékonyság -növelését célzó felújítások és fejlesztések megvalósítására pályázott és nyert a TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhíváson.
A fejlesztéssel érintett épületek fűtési rendszerei jelenleg nem tesznek eleget a kor követelményeinek, ezzel sok esetben energiapazarló, gazdaságtalan működést eredményeznek.
A TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében a külső falak és a lapostető új hőszigetelést kap, a fűtési rendszert korszerűsítik, a tornatermi épületrészben található légtechnikai rendszert teljesen kicserélik, az épület lapostetős felületeire pedig napelemes rendszert telepítenek. A 544.000.000 Ft európai uniós támogatás segítségével megújuló épület energiafelhasználása ily módon csökken, az épületben dolgozóknak jobb munkakörülményeket biztosítanak, a felújítással pedig egy kulturáltabb, élhetőbb településképet kap a város.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2022. december

Elnyert támogatás összege: 544.000.000Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

5%
15%
10%
65%
Folyamatban

95%

TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00003 Esztergomi zöld séta: Esztergom belvárosának integrált és fenntartható megújítása

Leírás: A TOP pályázat kiemelten koncentrál a meglévő zöldfelületek megtartására és új zöldfelületek kialakítására, kihasználva a Belváros-Kis-Duna-Prímás sziget nyújtotta adottságokat.
A legfontosabb fejlesztések a következőek:
• Kapcsolatok Háza – Széchenyi tér és Kis-Duna part gyalogos kapcsolatának kialakítása, átjárhatóság biztosítása a tér és a Kis-Duna között, egyfajta kaput nyitva a zárt tér és a sziget között;
• Kis-Duna Sétány megújítása: zöldfelületek rendezése, a platán- és gesztenyefasor megújító kezelése, szükséges pótlása;
• Zöld-parkoló létrehozása a Prímás-szigeten: a kikapcsolódást, pihenést, sportolást szolgáló létesítmények mellett a belváros megközelíthetőségét és parkolási problémáit enyhítő, „zöld-parkoló” kerül kialakításra;
• Bajnok utcai közösségi tér kialakítása pihenő- és játszóparkkal, kapcsolódó zöldfelületek megújítása;
A projekt sikeres lebonyolítása érdekében számos civil szervezet segíti az önkormányzat munkáját.

Elnyert támogatás összege: 580.000.000Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

8%
15%
5%
45%
Folyamatban

73%

TOP-1.1.3-16-KO1-2017-00001 Esztergomi városi piac kialakítása

Leírás: A projekt a helyi gazdaság szereplőit támogatja a térségi mezőgazdasági termékek helyi piacokra való eljuttatásában, az értékesítési infrastruktúra fejlesztésével, a vállalkozásokat segítő, a helyi termékek menedzselésével, szolgáltatások szervezésével. A projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz, a településhálózat fenntartható fejlődéséhez, a központi települések szerepeinek megerősítéséhez, mivel a beruházás az Esztergomi Járásban, Esztergom településen valósul meg, mely járásközpont. A projekt megvalósításának átfogó célja a helyi gazdaságot erősítő közvetlen termelői-fogyasztói, város-vidék kapcsolatok biztosítása egy olyan rövid ellátási lánc kialakításával, amely az Esztergomban és közvetlen környezetében a helyi termelők által megtermelt mezőgazdasági termékeket a lakosság számára könnyen elérhetővé teszi.
A „Esztergom, városi piac kialakítása” című projekt a helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása főtevékenységet valósítja meg, építési-beruházási, eszközbeszerzési és soft elemeket is tartalmaz, komplexen kezelve a fejlesztési igény jelentette kihívásokat.
A fejlesztéseket Esztergom Város Önkormányzata részben új építésként, részben műemléki épület felújításával valósítja meg. Az épület funkciója egy helyi termék piacépület-együttes befogadása és nyitott-fedett termelői piac kialakítása.
A fejlesztett ingatlan-együttes Esztergom belvárosában a Simor János utcából nyíló telektömbben található. A tervezett épületeket átriumosan, de a régi teleképület struktúrát megőrizve terveztük meg.
A fejlesztés megvalósulásával Esztergom szívében egy összesen 1.274 m2-es alapterületű helyi termék piac (ebből 50 elárusító standdal 402,5 m2 alapterületen helyezkedik el az őstermelői piacrész) kerül kialakításra, korszerű, versenyképes telephelyi infrastruktúra kiépítésével, 28 db üzlet, elárusító- illetve vendéglátóhely, illetve mindezeket kiszolgáló egyéb helyiségek létrehozásával. Mindez érdemi gazdaságélénkítő és foglalkoztatásösztönző hatással fog járni a város és a környező települések vonatkozásában, hozzájárulva a város-vidék együttműködésének erősítéséhez. A projektekben komplex akadálymentesítés történik, a létrejövő felépítmények megfelelnek majd a hatályos jogszabályi energiahatékonysági előírásoknak.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2023. január

Elnyert támogatás összege: 974.297.658Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

5%
15%
10%
30%
Folyamatban

60%

WIFI4EU program

Leírás: A WIFI4EU program 15.000 € értékű támogatást nyújt utalvány formájában Esztergom Város Önkormányzata számára, amit műszaki berendezések, hotspotok telepítésének költségeire fordíthat oly módon, hogy az internet előfizetést és a karbantartást az önkormányzatnak kell biztosítania. A projektben Esztergomban 4 új wifi pont létesül majd.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2022. július

Elnyert támogatás összege: 15.000€

A fejlesztés jelenlegi állapota

2%
2%
5%
86%
Folyamatban

95%

TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 Esztergomot Esztergom-Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése

Leírás: fejlesztés során egy 7,2 km hosszú, új kerékpárforgalmi létesítményt alakítottunk ki, mely Esztergom belvárosát köti össze az Esztergom-Kertvárosban található Palatinus-tóval. A beruházás részben kijelöléssel részben pedig mintegy 2,8 km hosszan új építéssel valósult meg.
A hivatásforgalmú kerékpárút nyomvonala a következő utcákon halad: Mária Valéria hídfő – Táncsics M. utca – Kis-Duna sétány - Árok utca – Meszéna utca – Budai-Nagy A. utca (a "Hivatásforgalmú kerékpárút kiépítése a Belváros és Ipari Park között Esztergomban” című és TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00003 pályázat keretében megvalósult szakaszhoz csatlakozva) – Schweidel J. út – Suzuki-Alcufer iparvágány mellett (új építés) – Szalézi lakótelep - Damajanich út szervizút – Eperjesi út – Tópart utca
A beruházás során egy, a Szentléleki patakon átvezető kerékpáros híd, útburkolat rekonstrukció, az új építésű szakasz mentén napelemes közvilágítás, valamint a Mária Valéria Bike kerékpárkölcsönző rendszer két új állomással történő bővítése is megvalósul.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2023. május

Elnyert támogatás összege: 800.000.000 Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

8%
10%
5%
Folyamatban

23%

Szent István strandfürdő fejlesztése

Leírás: Hamarosan...

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2023. december

Elnyert támogatás összege: 2.500.000.000Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

5%
10%
Folyamatban

15%

Városháza tető- és homlokzatfelújítása

Leírás: Hamarosan...

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2023. december

Elnyert támogatás összege: 1.100.000.000Ft

A fejlesztés jelenlegi állapota

5%
10%
Folyamatban

15%

A helyi gazdaság fejlesztéséért inkubátorház építése Esztergomban

Leírás: Hamarosan...

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2023. május

Elnyert támogatás összege: 470.000.000Ft

A pályázati felhívás célja, hogy az önkormányzati tulajdonú inkubátorházak infrastrukturális hátterének kiépítésével hozzájáruljon a minőségi vállalkozói adottságokra alapozott, piacképes, lehetőségorientált vállalkozások számának bővüléséhez.

Kiemelt cél, hogy a betelepülő vállalkozások az inkubációs időszak alatt annyira megerősödjenek, hogy a vállalkozások telephelyi és menedzsment funkcióinak megerősödésével hozzájáruljanak a foglalkoztatottság, valamint magas hozzáadott értéket előállítva a GDP növeléséhez, és ezáltal a nemzetgazdaság erősödéséhez.

A fejlesztés jelenlegi állapota

5%
5%
5%
5%
Folyamatban

20%

Elkészült fejlesztések

Fürdő Szálló épületének homlokzatfelújítása

Leírás: Hamarosan...

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2021. november 30.

Elnyert támogatás összege: 400.000.000Ft

Élményfürdő felújítása

Leírás: Hamarosan...

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2021. december 20.

Elnyert támogatás összege: 1.000.000.000Ft

TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00004 Az esztergomi Palatinus-tó környezetének fenntartható turizmusfejlesztése

Leírás: A projekt az Esztergom-Kertváros városrészben található Palatinus-tó turisztikai infrastruktúrájának fejlesztésére irányul.
A tó fejlesztése több lépcsőben valósul meg, melynek első üteme az alábbi fejlesztéseket tartalmazza:
Ökoturisztikai fogadó épület létesítése, mely egyben a strand bejárata is lesz, pénztár helyiséggel és ajándékbolttal. A pályázatból kialakításra kerül az új fövenyes partszakasz, valamint egy természetes anyagokból készülő egyedi játszótér, kondipark mászófallal és tanösvény. A vízfelület aktívabb kihasználása céljából az úszózónában lebegőstégek, valamint a bójákkal rögzített 100 m-es úszópálya létesül.
Az attrakciók közvetlen környezetének fejlesztése keretében valósul meg egy több ponton is elérhető LCD-kijelzős interaktív információs rendszer, valamint a tanösvényeknél természetes anyagokból kézzel készített, a környezetbe szervesen illeszkedő irányjelző és ismeretterjesztő tábla rendszer is. A fejlesztés I. ütemében vízalatti búvármúzeum is létesül.
A teljes beruházás energiatakarékos megoldásokkal valósul meg.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2021. március

Elnyert támogatás összege: 153.000.000Ft

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00003 Hivatásforgalmú kerékpárút kiépítése a Belváros és Ipari Park között

Leírás: A fejlesztés során egy több mint 4 km hosszú, új kerékpárforgalmi létesítményt alakítottunk ki, mely a városközpontot köti össze a város dél-nyugati részén elhelyezkedő Ipari Parkkal. A beruházás részben kijelöléssel részben pedig – a Mátyás király út külső szakaszán – új gyalog- és kerékpárút építésével valósult meg.
A hivatásforgalmú kerékpárút nyomvonala a következő utcákon halad: Mátyás király út,, Schleiffer Mátyás utca, Móricz Zsigmond utca, Meszéna utca, Terézia utca, Hősök tere (körforgalom), Árok utca, Kis Duna sétány. A nyomvonalat irányító táblarendszerrel (útjelző táblák kihelyezése) és egy 16 férőhelyes, fedett kerékpárparkolóval egészítettük ki.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2020. augusztus

Elnyert támogatás összege: 120.000.000Ft

Országos Bringapark Program - Bringapark létesítése Esztergomban

Leírás: A projektben Esztergom városa egy 1000 négyzetméter alapterületű, aszfalt borítású „Pumptrack/pumpa pálya” típusú bringapark létesítéséhez nyert támogatást. A tervezett fejlesztés bruttó értéke kb. 50 millió forint, amelyhez a szükséges többletforrást az önkormányzat saját forrásából biztosítja. A tervezett bringapark a Prímás szigeten, a Pézsa Tibor Sportcsarnokkal szemben található önkormányzati tulajdonú területen valósul meg.
A fejlesztés a pálya kivitelezési költségein túl a tervezés, a környezetrendezés, parkgondozás és egyéb, a pályázat megvalósításához szükséges tevékenységeket is magában foglalja. A beruházás keretében az önkormányzati tulajdonban lévő mintegy 2 500 négyzetméter nagyságú terület teljes egészében parkosításra kerül.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2021. május

Elnyert támogatás összege: 25.000.000Ft

Jedlik Ányos Terv - Elektromos töltőállomások telepítése Esztergomban

Leírás: A Jedlik Ányos Terv keretében az elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására Esztergom Város Önkormányzata 3 töltőállomás telepítésére nyújtott be pályázatot, melyre 8 152 000 Ft támogatást nyert.
A projekt során Esztergomban 2 gyorstöltő és egy villámtöltő került telepítésre az alábbi helyszíneken:
• Bástya parkoló – gyorstöltő került telepítésre 2 x 22 kW teljesítményű DSR SC 701 töltőoszloppal
• Márta panzió parkoló – gyorstöltő került telepítésre 2 x 22 kW teljesítményű DSR SC 701 töltőoszloppal
• Bottyán János utca - Bottyán János utcában villámtöltő került telepítésre Siemens Triberium Fast Charger töltőoszloppal 50 kW teljesítménnyel
A Bástya parkolóban és a Márta panziónál lévő gyorstöltővel közel 2 – 5 óra töltési idővel feltölthetők az elektromos autók akkumulátorjai, míg a Bottyán utcai villámtöltővel akár 30 perc alatt 80%-ra tölthetőek az elektromos gépjárművek.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2020. június

Elnyert támogatás összege: 8.152.000Ft

INTERREG SKHU/1601/2.2.1/127 Mária Valéria Bike

Leírás: A Szlováki-Magyarország Együttműködési Programban Párkánnyal közösen megvalósított projektben összesen 14 új kerékpárkölcsönző állomás került kialakításra a két város több pontján: 8 Esztergomban és 6 Párkányban, amelyeknél a hagyományos kerékpárokon kívül elektromos rásegítésű kerékpárokat is lehet kölcsönözni (60 hagyományos és 45 elektromos kerékpár). Az új beruházással egyidőben az Esztergomban már meglévő EBI rendszer is megújult és kompatibilissé vált az új rendszerrel, ennek köszönhetően Esztergomban összesen 14 kölcsönző állomás, 188 dokkoló működik. A rendszer közös fejlesztésének köszönhetően bárki bármelyik dokkoló állomáson kikölcsönözheti a kerékpárt és szintén bármelyik állomáson vissza is helyezheti azt. Az állomások mindkét településen minden fontosabb városi funkció közelében megtalálhatóak.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2020. március

Elnyert támogatás összege: 496.000€

Tisztítsuk meg az országot!

Leírás: A projekt megvalósítása során Esztergom közigazgatási területén található illegális hulladéklerakóhelyek helyének feltérképezése és dokumentálása, az elszállítandó hulladék összetételének beazonosítása, az illegális hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése valósul meg.
A projektben 2021 márciusáig az alábbi helyszíneken kerül sor az illegális hulladék összegyűjtésére és elszállítására:
Szalézi lakópark és környéke,
Látóhegyi út és környéke,
Sátorkői út és Palatinus-tó környéke,
Sándor-major,
Kenyérmező egy szakasza,
11-es út Tát felé kivezető út melletti terület és a 117-es út egy szakasza,
Diósvölgyi dűlő 98585 hrsz.,
Bánomi lakótelep, Kölcsey Ferenc utca, Aradi Vértanúk tere, Béke tér, Budai Nagy Antal utca, volt GAMESZ telephely,
Szent György Árok és Szamárhegy közötti útszakasz,
2020. november 19.: Basaharc-Esztergom melletti útszakasz.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2021. március

Elnyert támogatás összege: 21.300.000Ft

Zöld busz mintaprojekt

Leírás: A 1537/2019 (IX.20.) Kormány határozat rendelkezik a Zöld Busz Programról és a Zöld Busz Mintaprojektről, mely alapján Esztergom városa – mint Kedvezményezett – 56 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a mintaprojektben való részvételre.
A mintaprojekt során a Támogató – Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. – egy hónapon keresztül ingyenesen rendelkezésre bocsájt a város számára egy, a legújabb fejlesztésű elektromos, ún. ”zöld busz”-t, amelyet a közlekedési szolgáltatást ellátó VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. segítségével állítunk napi használatba.
A támogatásból elektromos buszok töltésére alkalmas nagyteljesítményű (legalább 100 kW-os) töltőállomás kivitelezése, a járművek menetrendszeri fordákba történő beillesztése, buszgyártói költségtérítés, marketingkampány, az elektromos buszokhoz kapcsolódó szakmai oktatás valósul meg.

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2021. augusztus

Elnyert támogatás összege: 56.000.000Ft

Becket Tamás utca, Rozetti utca felújítása

Leírás: Hamarosan...

Pályázat szerinti befejezési határidő: 2021. szeptember

Elnyert támogatás összege: 150.000.000Ft