Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban I.  ütem

Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban I. ütem

2022. február 15. 11:21 kedd

TOP-5.2.1-16-KO1-2017-00001

Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban I. ütem

Kedvezményezett neve: Esztergom Város Önkormányzata

A támogatás összege: 180 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

Esztergom Város Önkormányzata jelen pályázati projektjével az Esztergom-Kertváros városrészben található Sándor major (Sátorkői út 4-6-8) szám alatt található 35 lakást tartalmazó szegregátum lakosainak nyújt rehabilitációs, társadalmi integrációs és helyi közösséget fejlesztő szociális, egészségügyi, családsegítő, oktatást kiegészítő komplex programokat. A projekt célcsoportja az akcióterületen élő 103 fő.

A projekt átfogó célja a Sándor majorban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja.

Az előkészítés és a megvalósítás támogatása érdekében alakult támogató csoport 2017. júliusa óta működik. A projekt eredményes megvalósításához szükséges szakemberek kiválasztásra kerültek, a közösségfejlesztő programelemek és a folyamatos szociális munka 2019. szeptember 1-jével megkezdődött. A szociális munkások a kezdetektől nyújtottak gyermekgondozási, nevelési, adósságkezelési, pénzügyi és életvezetési tanácsadást, megkezdődött a szegregátum lakóinak felkészítése a változásokra.

A projektben vállalt szakmai tevékenységet a projektben konzorciumi tag, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület valósítja meg. A Közösségi Beavatkozási Tervben megtörtént a betervezett tevékenységek I. és II. ütemben való lehatárolása.  Az I. ütemben a közösségfejlesztés; a folyamatos, intenzív, komplex szociális munka; a szociális szakemberek szupervíziója; a szociális tanácsadási szolgáltatás; az egyéni fejlesztési tervek és a fokozottabb helyi szociális jelenlét tevékenységek vannak, melyek programjai folyamatosan kerülnek beindításra, bevezetésre. E tevékenységek egyetlen önálló egységet képeznek, a felhívás elsődleges célcsoportjának egészét célozzák, teljes körű és átlátható megvalósításuk egy ütemen belül biztosított.

A projekt akcióterületén, a Sátorkői út 4. és 6. szám alatt 2020. március 15-én történt tűzeset miatt a leégett, s azóta lebontásra került ingatlanokból a célcsoporttagok a Szalézi lakótelepre lettek átköltöztetve, ezért szükségessé vált az akcióterület kibővítése. A tűzeset miatt a Máltai Közösségi Ház is a Szalézi lakótelepre költözött, ahol feladatuk ellátásához Esztergom Város Önkormányzata biztosít egy lakást részükre.

A Szalézi lakótelepen tervezett játszótér, mint közösségi tér a „Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban” című projektekben tervezett programok helyszínéül fog szolgálni, ezzel is erősítve a projektek integrációs céljainak megvalósulását.

A projekttel párhuzamosan valósulnak meg a Sándor major infrastrukturális rehabilitációját célzó TOP-4.3.1-es projektek.