Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei

41/2008 Esztergom Város Önkormányzatának 41/2008.(V.29.) ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról és az áralkalmazás feltételeiről  
15/2012 Esztergom Város Önkormányzatának 15/2012. (I.31.) számú rendelete, az Esztergom város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről Melléklet
35/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 35/2012.(IV. 17.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzetiünnepeken történő fellobogózásáról  
52/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 52/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzata építészeti-műszaki tervtanácsának működéséről  
20/2013 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI.29) önkormányzati rendelete a helyi adókról  
21/2013 21/2013. (XI.20) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról  
21/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 21/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a város tulajdonában és kezelésében lévő közutak, valamint járdák burkolatbontási tilalmáról  
11/2015 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról  
33/2016 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól.  
05/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről.  
10/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról  
18/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezésről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról.  
20/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról  
22/2017 Esztergomi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről Mellékletek
25/2017 Esztergomi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete a helyi zajvédelemről Mellékletek
11/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete az „ESZTERGOMI HISTÓRIA” várostörténeti tábla-állítás rendjéről.  
13/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről. Mellélketek
10/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének szabályairól.  
19/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról  
20/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról. Mellékletek
02/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról.  
19/2020 Esztergom Város Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (V.22.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásával kapcsolatos szabályokról  
31/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020.(VIII.7.) önkormányzati rendelete Esztergom-Szamárhegy terület vízközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről Melléklet 1
Melléklet 2
33/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a zöldfelületek használatáról  
34/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete a közművelődásről és annak helyi támogatásáról  
39/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról  
44/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a városi címer, zászló és szóembléma alkotásáról, használatának rendjéről  
13/2021 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2021. (III.11) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Melléklet
21/2021 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 21/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról Melléklet
28/2021 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 28/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések adományozásáról  
29/2021 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és az ingatlanok házszámozásának rendjéről  
34/2021 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 34/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról  
35/2021  Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 35/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Melléklet
36/2021 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 36/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről  
02/2022 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről Melléklet
05/2022 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról  
10/2022 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 10/2022. (IV.22.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról  
11/2022 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V.19.) önkormányzati rendelete a 2021. évi zárszámadásról  
20/2022 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022.(X.21.) önkormányzati rendelete az esztergomi piac működéséről és üzemeltetéséről Melléklet
29/2022 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetelményeiről.  
01/2023 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelete Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről. Melléklet
04/2023 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelete a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól  
05/2023 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Mellékletek
07/2023 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak  feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról Mellékletek
08/2023 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelete az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának  feltételeiről  
11/2023 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési szociális, gyermekvédelmi ellátásokról.  
13/2023 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozó- és megállóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről. Mellékletek
16/2023 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

Melléklet 1
Melléklet 2

18/2023 Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról Mellékletek