Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei

 • 31/2021 Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 31/2021. (VII.12.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 34/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete a közművelődásről és annak helyi támogatásáról
 • 33/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a zöldfelületek használatáról
 • 31/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020.(VIII.7.) önkormányzati rendelete Esztergom-Szamárhegy terület vízközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről
 • 30/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020.(VIII.7.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzat Polgármesterének 8/2020. (IV.1.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről
 • 06/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről. Melléklet
 • 05/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról. Melléklet
 • 02/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról.
 • 20/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról.Mellékletek
 • 19/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1. melléklet 2. melléklet 3. melléklet
 • 10/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének szabályairól.
 • 13/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről.
 • 11/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete az „ESZTERGOMI HISTÓRIA” várostörténeti tábla-állítás rendjéről.
 • 01/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.11.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról.
 • 25/2017 Esztergomi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete a helyi zajvédelemről
 • 22/2017 Esztergomi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
 • 20/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról
 • 18/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezésről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról.
 • 12/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről
 • 10/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
 • 6/2017 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
 • 5/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről.
 • 33/2016 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól.
 • 32/2016 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről.
 • 11/2015 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról
 • 06/2015 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete a települési szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
 • 21/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képvi-selő- testületének 21/2014. (XII. 3.) önkormányzati rende-lete a város tulajdonában és kezelésében lévő közutak, valamint járdák burkolatbon-tási tilalmáról
 • 21/2013 21/2013. (XI.20) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
 • 20/2013 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI.29) önkormányzati rendelete a helyi adókról
 • 52/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 52/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzata építészeti-műszaki tervtanácsának működéséről
 • 35/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 35/2012.(IV. 17.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzetiünnepeken történő fellobogózásáról
 • 15/2012 Esztergom Város Önkormányzatának 15/2012. (I.31.) számú rendelete, az Esztergom város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről
 • 41/2008 Esztergom Város Önkormányzatának 41/2008.(V.29.) ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról és az áralkalmazás feltételeiről
 • 52/2004 Az Esztergomi Önkormányzat 52/2004. (XI.25.) rendelete a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alap létrehozásáról, a jogosultság feltételeiről és a működtetésének rendjéről