Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Letölthető (adó) nyomtatványok

Letölthető (adó) nyomtatványok

Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon

- Települési támogatás TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM

- Települési lakásfenntartási támogatás TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény TÁJÉKOZTATÁS KÉRELEM

- Nagycsaládosok parkolási kedvezménye  TÁJÉKOZTATÁS, PARKOLÁSI KÉRELEM

- Adótájékoztató 2019 ASP

- (KO1 formanyomtatvány) A közigazgatási szervek határozatainak bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtáshoz szükséges formanyomtatvány (Letöltés) 

- Kutak fennmaradási engedélyezéséhez formanyomtatvány 2018 (Nyomtatvány) 

- Kutak eljárásjogi szabályairól szóló tájékoztató

- Ebösszeíró adatlap 2021 Letölthető adatlap - Változásbejelentő lap

- Kérelem talajvízkút létesítési engedélyezéséhez

- Kérelem 500 m3 /év mennyiséget nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, megszüntetéséhez

- Adónyomtatványok Kapcsolódó űrlapok:

Adóigazolási kérelem
Átvezetés+visszatérítés kérelem
Átvezetési kérelem
Desztilláló berendezés bejelentés
Előrehozott adó
Építményadóhoz megállapodás
Építményadó Adatbejelentés FŐLAP
Építményadó adatbejelentés A lap
Építményadó adatbejelentés B lap
Gépjárműadó tájékoztató
Gépjárműadó bevallás
HIPA nyilatkozatos bevallás
Bevallás Idegenforgalmi adóhoz
Őstermelői nyilatkozat 2020 - 2021
Méltányossági kérelem magánszemély
Méltányossági kérelem társas vállalkozásoknak
Talajterhelés kitöltési útmutató
Talajterhelési díj
Visszatérítési kérelem
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához

Egyéb nyomtatványok

Működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenység
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység
NÜSZÜ szálláshely bejelentés
Birtokvédelmi eljárás kérelem
Kereskedelmi szálláshely bejelentés
Behajtási engedély iránti kérelem
Ipari tevékenység bejelentése, telepengedély
Közterület-használati kérelem és használati-díjak
Kérelem - házszám megállapításához
Hatósági bizonyítvány a lakás rendeltetési egységek számáról (kedvezményes földgáz)

Esztergom Város Önkormányzatának bankszámlaszámai (OTP Bank Nyrt.)

 • Önkormányzat Fizetési számla 11740054-15729600
 • Önkormányzat Építményadó beszedési számla 11740054-15729600-02440000
 • Önkormányzat Telekadó beszedési számla 11740054-15729600-02510000
 • Önkormányzat Tartózkodás utáni IFA beszedési számla 11740054-15729600-03090000
 • Önkormányzat Iparűzési adó beszedési számla 11740054-15729600-03540000
 • Önkormányzat egyéb bevételi számla 11740054-15729600-08800000
 • Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla 11740054-15729600-08970000
 • Önkormányzat Pótlék beszedési számla 11740054-15729600-03780000
 • Önkormányzat Bírság beszedési számla 11740054-15729600-03610000
 • Önkormányzat Talajterhelési díj beszedési számla 11740054-15729600-03920000
 • Önkormányzat Államigazgatási illeték beszedési számla 11740054-15729600-03470000
 • Önkormányzat Idegen bevételek számla 11740054-15729600-01030000