Hirdetmény

2021. február 18. 14:57 csütörtök

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.kódex) 43.§ (2) bekezdés értelmében az alábbi hirdetményt közzéteszem.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött Esztergom településrendezési eszközeinek az M100 autóút, Esztergom és M1 autópálya közötti szakasz megvalósításával összefüggő módosításáról.

A hatályos településrendezési eszköz részterületre szóló módosításának egyeztetése a kiemelt fejlesztési területre való tekintettel a Tr.kódex 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében történt.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Esztergom Város településszerkezeti tervét a 25/2021. (II. 03.) önkormányzati határozattal;
Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatát a 6/2021. (II. 03.) önkormányzati rendelettel

módosította.

 

A településrendezési eszköz a Tr.kódex 43.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében 2021. február 4-én lépett hatályba.