Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Beszámoló a 2023.09.21. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2023.09.21. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

23. szeptember 22. 08:25 péntek (9 hónapja)

2023. szeptember 21-én tartotta meg munkaterv szerinti rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Dr. Alberti Péter alpolgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 9 képviselő és dr. Alberti Péter alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Hernádi Ádám polgármester, Bánhidy András, Cserép János, dr. Révfalvi Gergely, és Vargáné Drevenka Györgyi képviselők.

A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontok mellett a következő sürgősségi indítványokat vette fel:

  • S-01: „Döntés az Esztergom belterület, 18159/24 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Schweidel József utcában található, 14293 m2 nagyságú kivett vasútállomás művelésű ágú beépítetlen terület egy részének bérbevételére vonatkozóan”
  • S-02: „Versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, az Esztergom belterület, 20377/52 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, ipari Parkban található ingatlan 51954 m2 nagyságú területrésze tekintetében”
  • S-03: „Döntés az Esztergom, külterület 06/9, valamint az Esztergom, külterület 022/2 helyrajzi számú ingatlanokra történő vezetékjog alapításáról”
  • S-04: „Döntés az Esztergom, belterület 16335 helyrajzi számú ingatlanra történő vezetékjog alapításáról”
  • S-05: „Döntés a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötendő földhasználati szerződésről”

Az első napirendi pontban a képviselők 10 igen szavazattal döntöttek a közterület használatáról szóló 16/2023. (IV:21.) önkormányzati rendelet módosításáról, majd ezt követően a pénzbeli és természetbeni települési szociális, gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2023.(IV.21.) önkormányzati rendeletet módosították.
A harmadik napirendi pontban Esztergom Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – tervezett naperőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított ingatlanok területére szóló – módosításának (TRE8m) elfogadásáról döntöttek a képviselők. A rendeletet és a határozatot is egyhangúlag megszavazták. A következőkben a gyermekek napközbeni ellátását végző intézmények 2022/2023. évi nevelési évről készült beszámolóit 10 igen szavazattal elfogadták.
Az ötödik napirendi pontban a képviselő-testület döntött a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról (Szándéknyilatkozat) és a benyújtott kérelmek elbírálásának szempontjairól. Ezután Pilisszentlélek víziközmű-rendszerének 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról döntöttek, mely magába foglalja a felújítási és pótlási tervrész jóváhagyását az Északdunántúli Vízmű Zrt. részére, valamint a beruházási tervrész benyújtását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
A hetedik napirendi pontban a testület egyhangúlag támogatta a 2500 Esztergom, Eper út ingatlanrendezését érintő ajándékozási szerződések megkötését. Majd 10 igen szavazattal módosították Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 755/2017. (IX.28.) számú, a „Döntés műfüves sportpályák hasznosításával és a hasznosítás feltételivel kapcsolatban” tárgyú határozatát. A kilencedik napirendi pontban döntés született visszavásárlási jogot alapító megállapodás módosításáról. Az első sürgősségi napirendi pont tárgyalásakor a képviselők 10 igen szavazattal döntöttek az Esztergom belterület, 18159/24 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Schweidel József utcában található kivett vasútállomás művelésű ágú beépítetlen terület egy részének bérbevételére vonatkozóan. A MÁV tulajdonát képező területen az önkormányzat P+R parkolókat tervez kialakítani a vasúti közlekedést igénybe vevő utazóközönség számára.
Az S-02-es napirendi pontban a képviselő-testület 10 igen szavazat mellett fogadta el a Versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, az Esztergom belterület, 20377/52 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, ipari Parkban található ingatlan 51954 m2 nagyságú területrésze tekintetében. A 3. és 4. sürgősségi indítványban – melyet a testület egyhangúlag fogadott el - vezetékjog alapításáról döntöttek két külterületi és egy belterületi ingatlanra vonatkozóan. A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában 9 igen 1 tartózkodás mellett döntöttek a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötendő földhasználati szerződésről.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020