Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Pályázati felhívás - sportszervezetek működésének, sportesemények, sportrendezvények támogatására

Pályázati felhívás - sportszervezetek működésének, sportesemények, sportrendezvények támogatására

24. április 19. 09:58 péntek (39 napja)

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati felhívás

Esztergom Város Önkormányzata

pályázatot hirdet a város sportjáról szóló 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bekezdés b)-d) pontja szerint

sportszervezetek működésének, sportesemények, sportrendezvények támogatására

 

A pályázat kiírója: Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
A pályázat tárgya: esztergomi sportszervezetek működésének támogatása
Pályázatot nyújthatnak be: Esztergom közigazgatási területén működő, hivatalosan bejegyzett sportszervezetek
A pályázat keretösszege: 15.000 E Ft
A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a) a kérelmező pontos megnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét, elérhetőségét
  • b) a igényelt támogatás felhasználási célját, összegét,
  • c) a szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát, a szakszövetség által kibocsájtott versenyzői engedélyek másolatát,
  • d) a sporttevékenység pontos helyét, idejét,
  • e) az elért eredményeket és szakmai célokat,
  • f) a tárgyév elfogadott tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát,
  • g) a szervezet jogerős bírósági végzésének másolatát,
  • h) nyilatkozatot arról, hogy nincs harminc napot meghaladó köztartozása,
  • i) számlavezető pénzintézet igazolását bankszámlaszámról,
  • és a felhívás mellékletét képező kitöltött „Sportszervezeti adatok” adatlapot.

A pályázatot elektronikusan kitöltve is le kell adni.

A pályázat benyújtási határideje: 2024. május 8.

A pályázat benyújtásának módja:

Papír alapon, zárt borítékban Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke részére címezve (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) postai úton vagy személyesen az iktatóban leadva.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a sportszervezetek működésének támogatására, vagy sportesemények, sportrendezvények támogatására.”

 A pályázat elbírálásának módja és ideje:

A benyújtott pályázatokról Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúsági és Sport 2024. június 18-ig dönt.

A pályázók a pályázat eredményéről 2024. június 21-ig írásban (e-mail) értesítést kapnak.

Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerződést köt. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Túri Krisztinától (turi.krisztina@esztergom.hu) kérhető személyesen (Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, Széchenyi tér 1., Jegyzői Osztály) vagy a 33/542-017-es telefonszámon.

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020