Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - 2024.06.20. FRISSÜLT

Testületi ülés - 2024.06.20. FRISSÜLT

24. június 19. 12:30 szerda (31 napja)

MEGHÍVÓ VISSZAVONÁSA

ÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS ÚJ IDŐPONTBAN TÖRTÉNŐ ÖSSZEHÍVÁSA

 

Értesítem, hogy a Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének 2024. június 20-án (csütörtök) 9 órakor az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2019. (XI.25.) Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 16.§ (6) bekezdése alapján visszavonom, és a képviselő-testület ülését 2024. június 26. (szerda) 14 órára, azonos napirendi pontokkal újra összehívom, melyre tisztelettel meghívom Önt.

Napirendi pontok:

 1. Javaslat a lakossági komposztálás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – Látóhegyi út – Dobogókői út – tervezett belterületi határ – Szentlélek-patak által határolt területre szóló – módosításának (TRE9m) elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító – módosítása (TRE10m) kapcsán lefolytatott partneri véleményezési szakasz lezárásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Döntés Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelet - szabályozási elem pontosítása érdekében történő - korrekciójának (TRE11m) készítéséről, az eljárás megindításáról, az eljárás megindításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközei módosításának (TRE12m) készítéséről, az eljárás megindításáról a Suzuki Aréna fejlesztésével, valamint további tervezési feladatokkal kapcsolatban
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Döntés a Komárom-Esztergom vármegyebérlet és országbérlet Esztergom helyi közlekedésében történő elfogadásának meghosszabbításáról 2024. 12.31-ig
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. Az óvodák várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus szükséglete a 2024/2025. évi nevelési évben
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 8. Döntés az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület 2024. évi Együttműködési megállapodásról és egyben a XXII. Hídfutás rendezvény támogatásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. Az Esztergomi Kertvárosi Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Döntés egy félállású dajkai státusz elvételéről az Esztergomi Belvárosi Óvoda intézmény Pilisszentléleki telephelyéről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. A Gran Spa & Sport Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 12. A Strigonium Zrt. 2024. évi üzleti tervének elfogadása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 13. Döntés a 2500 Esztergom, Akácos utca ingatlanrendezését érintő ajándékozási szerződés aláírásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 14. Döntés a Suzuki Aréna bérleti szerződésének módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 15. Döntés az Esztergom belterület, 17330/A/12 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Bottyán János utca 4. 1. emelet 12. ajtószám alatti ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatosan
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 16. Az Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása
         ZÁRT ÜLÉS!
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 17. Az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálása
         ZÁRT ÜLÉS!
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 18. Beszámoló az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
         ZÁRT ÜLÉS!
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2024. május 1.- 2024. május 31. között
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2024. május 1. - 2024. május 31. között
  Előterjesztő: dr. Hajdu Boglárka jegyző
Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020