Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Rágcsálóirtás Esztergomban

Rágcsálóirtás Esztergomban

20. június 22. 12:52 hétfő

Esztergomban 2020. július hónapjától az Irtó Trió Kft. megkezdi a nagy kiterjedésű városi patkányirtást. Eredményes munkavégzésük érdekében kérem olvassa figyelemmel a következő információkat:

A rágcsálóknak búvóhelyet, táplálékot biztosító lakókörnyezet kedvez megtelepedésüknek, szaporodásuknak. Az ilyen környezet sajnálatos módon a rágcsálók irtását is megnehezíti. Továbbá egy sikeres rágcsálóirtást követően is nagy esély van az újbóli elszaporodásra, ha a környezet kedvező a rágcsálók számára. Ugyanakkor, az ingatlanok rendben tartása gyakran már önmagában is elégséges a probléma magelőzéséhez, illetve a rágcsálók visszaszorításához. A szerves hulladék (élelmiszermaradék, takarmány, komposzt stb.) táplálékul szolgál a rágcsálók részére. Ezeket olyan módon kell tárolni, hogy a kártevők ne férhessenek hozzá.

  • Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszer maradékot ne engedjék a szennyvízcsatornába, mert eleségül szolgálhat a rágcsálóknak.
  • A háztartási hulladékot tárolja elzárva, az utcán csak kijelölt szemetesbe dobja a hulladékot.
  • Ha a kertben komposztot gyűjt, válasszon zárt komposztálót, melybe a rágcsálók nem tudnak bemászni.
  • A háziállatoknak szánt takarmányt ne hagyja szabadon, az csak az etetés ideje alatt álljon rendelkezésre az állat számára. Azontúl kérem tárolják zártan a takarmányt.
  • Haszonállatok takarmánya közül elsősorban a szemes termény és a granulált táp lehet a rágcsálók számára alkalmas táplálékforrás, ezt próbálja zártan tárolni.
  • Akadályozza meg a rágcsálók bejutását az épületekbe. Az ajtó/ablak zárva tartása vagy rácsozása mellett az épület szerkezeti hiányosságait pótolja, a falon, padlón, pincében lévő réseket, repedéseket javítsa ki.
  • A rágcsálók a bolygatást nem kedvelik és a nyílt, tereptárgyaktól mentes területen nem szívesen mozognak. A rendezetlen telkek, használaton kívüli épületrészek, felhalmozott lomok viszont búvóhelyet biztosítanak a patkányok számára. Törekedjen a környezet rendezésére és a feleslegessé vált lomok felszámolására.

Magánterületen: A rágcsálók irtása az adott terület tulajdonosának/kezelőjének kötelessége, melyhez kártevőirtó szakember segítségét is igénybe veheti! A kötelezettséget a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet határozza meg. A védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn. A rendelet 36. §-a szerint „Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.” A fenntartó a védekezéshez kártevőirtó szakvállalkozás segítségét veheti igénybe.

Közterületen: A közterület kezelőjének, fenntartójának (a települési önkormányzatnak) a feladata a rágcsálók irtása.

Az Európában használt rágcsálóirtószerek szinte kivétel nélkül véralvadásgátló hatóanyagokat tartalmaznak, a kártevők mellett az emberekre és az állatokra (kutyára, macskára, sertésre, madarakra, vadállatokra stb.) nézve is veszélyt jelentenek. A mérgezés veszélye akkor áll fenn, ha az ember vagy állat az irtószert elfogyasztja. A rágcsálóirtószereket a gyártók feltűnő (pl. piros, kék) színnel megszínezik, hogy azok az élelmiszerrel, takarmánnyal ne legyenek összetéveszthetők. Emellett az irtószerekbe a gyártók egy rendkívül keserű ízanyagot (denatónium-benzoát) kevernek, melyet a rágcsálók nem érzékelnek, ellenben az ember és a háziállatok igen, így elkerülhető, hogy valaki (pl. gyermekek) véletlenül nagy mennyiségű irtószert fogyasszon el. További, biztonságot jelentő szempont, hogy a vállalkozó a rágcsálóirtószereket kizárólag zárható műanyag szerelvényben (ún. patkányetető ládában) helyezheti ki, amelyen jogszabályi előírásnak megfelelőn minden szükséges információ feltüntetésre kerül a szerelvényen. A véralvadásgátló hatóanyagok ellenszere a K1-vitamin (Konakion injekció).

 

Elérhetőség:
office@irtotrio.hu
+36 1 315 0420

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020