Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - meghívó

Testületi ülés - meghívó

20. október 17. 09:04 szombat

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését 2020. október 22-én (csütörtökön) 10 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módostására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


2. Döntés az Esztergom, 17425/1 helyrajzi számú, a természetben 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 2. - Simor János utca 1-3.  szám alatti társasház homlokzatfelújítási támogatási határidejének módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


3. Döntés a TOP-5.2.1-16-K01-2017-00001 és TOP-5.2.1-16-K01-2017-00002 projektek megvalósításával kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


4. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


5. Döntés a Pézsa Tibor Sportcsarnok, Esztergom intézmény sportszervezői státuszának megbontásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


6. A Magyarországi Fürdővárosok Szövetségével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


7. Közterületek elnevezése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


8. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére közterületen lévő járművek elszállítása tárgyában
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


9. Az Esztergom 17417/A/27 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24-26. sz. alatti ingatlan bérbeadására kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


10. Döntés elővásárlási joggal kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


11. Döntés ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatos kérelmekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


12. Döntés Településrendezési szerződésre vonatkozóan
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


13. Az Esztergom, zártkert 8510/2 helyrajzi számú ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


14. Döntés a 423/2019. (IV.20.) önkormányzati határozat visszavonásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


15. Döntés a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény igazgatói pályázatáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


16. Döntés Nagy Györgyi Judit adós tartozásával kapcsolatban
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester


17. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző


Tájékoztatók:

* Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

* Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

* Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről


* Tájékoztató a polgármesteri döntésekről

A napirendi pontok megtárgyalását követően:
Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés átadása. A díjat átadja dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettesi feladatokat ellátó parlamenti államtitkára és Hernádi Ádám polgármester.

Esztergom, 2020. október 16.

Hernádi Ádám s.k.
polgármester

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020