Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - 2021.11.18.

Testületi ülés - 2021.11.18.

21. november 13. 10:41 szombat

MEGHÍVÓ

Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének soron következő ülését 2021. november 18-án (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

1. Esztergom közigazgatási területén autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatás ellátása közszolgálati szerződés keretében
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
2. Beszámoló az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
3. Beszámoló a helyi adóhatóság tevékenységéről
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző
4. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 13/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
5. Döntés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2020. (II.17.), valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének szabályairól szóló 10/2019. (IV.12.) önkormányzati rendeletek módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
6. Döntés az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
7. Javaslat Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről szóló 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
8. Döntés Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének a város tulajdonában és kezelésében lévő közutak, valamint járdák burkolatbontási tilalmáról szóló 21/2014. (XII.3.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester 
9. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 18/2020. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
10. Döntés az Esztergom város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről szóló 15/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző
11. Döntés az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi igazgatási szünetének elrendeléséről szóló határozat elfogadásáról
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző
12. Lakossági elektronikai hulladékgyűjtési akció szervezése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
13. Döntés a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségparancsnokságával kötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
14. Esztergom Város parkolási Eljárásrendjében meghatározott méltányossági keret felemelése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
15. Az Esztergom, 17155 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Jókai M. u 1. szám alatti, valamint az Esztergom, 17154/A/1 és 17154/A/2 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Jókai M. u. 3. szám alatti ingatlanok együttes, valamint az Esztergom, 17339 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 7. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás eredményhirdetése
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
16. Döntés az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Esztergom, 20377/32 hrsz-ú ingatlan egy részének, valamint a Strigonium Zrt. tulajdonában lévő Esztergom, 18201/6 hrsz-ú ingatlan (kamionparkoló) cseréjéről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
17. Döntés az Esztergom, 16445/8 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Árok u. 44. szám alatti ingatlan 923/4271 tulajdoni hányadának megvásárlásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
18. Döntés a 2500 Esztergom, Irinyi János u. 11/B. 1/10. szám alatt található, Esztergom Város Önkormányzat tulajdonát képező lakás értékesítéséről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
19. Döntés Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testülete 223/2021. (VII.08.) számú határozatának módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
20. Döntés elővásárlási joggal kapcsolatosan (Esztergom belterület, 16347/3 hrsz.)
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
21. Döntés az Esztergom, 15990/26/A/62 helyrajzi számú, orvosi rendelő megnevezésű ingatlan és a benne található fogászati műszerek, berendezések megvásárlásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
22. Döntés Esztergom Városában tartandó 2021. év végi rendezvények lebonyolításáról Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
23. Döntés az egészségügyi feladatellátás tartós helyettesítéssel történő biztosításáról az 1. számú gyermek háziorvosi körzetben
ZÁRT ÜLÉS! 
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
24. Döntés Dr. Sinka Zsuzsanna Gabriellával kötött iskola-egészségügyi orvosi feladatok helyettesítéssel történő működtetésére vonatkozó megbízási szerződés módosításáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
25. A 10. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének kiegészítésével kapcsolatos döntés
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
26. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző
Tájékoztatók:
• Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
• Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
• Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.10.01.-2021.10.31. között
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző
• Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2021.10.01.-2021.10.31. között
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző

Esztergom, 2021. november 12.


Hernádi Ádám s.k.
polgármester

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020