Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - 2023.05.18.

Testületi ülés - 2023.05.18.

23. május 12. 13:36 péntek

MEGHÍVÓ

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének soron következő ülését 2023. május 18-án (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 1. Döntés az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Döntés az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetelményeiről szóló 29/2022. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Javaslat a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és az ingatlanok házszámozásának rendjéről szóló 29/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Beszámoló a helyi adóhatóság tevékenységéről
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző
 7. Döntés az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület 2022. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásáról és 2023. évi támogatásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 8. Az Esztergomi Védőnői Szolgálat 2022. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. A gyermekjóléti -és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Döntés a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (Tábita Alapszolgáltatási Központ) 2022. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolójáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. A Művelődés Háza Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának jóváhagyása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 12. Döntés a Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról és a 2023. évre vonatkozó közművelődési megállapodásról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 13. Döntés az Aquasziget Élményfürdő belépőjegyeinek módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 14. Döntés a Gran Spa & Sport Kft.-vel kötendő megállapodás jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 15. Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2022. évi beszámolóinak elfogadása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 16. Döntés a helyközi ország-és vármegyebérletek helyi közösségi közlekedésben való elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 17. Döntés a Sourcing Hungary Kft-vel gáz és villamos energiára kötött közbeszerzési szerződés 1. számú módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 18. Döntés Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testülete 325/2021. (XI.18.) számú, „Döntés az Esztergom, 15627/1 hrsz-ú ingatlan egy részének 10 évre történő térítésmentes használatba adásával kapcsolatban az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás részére” című határozatának módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 19. Versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom belterület, 21156/1 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Géza fejedelem utca 1. szám alatt található ingatlan értékesítésére vonatkozóan
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Tájékoztatók:

 

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Gál Gabriella jegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023. április 1.- 2023. április 30. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2023. április 01. - 2023. április 30. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző
Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020