Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo

SK

Cestovný ruch
Cestovný ruch
Cestovný ruch

Ostrihom je hlavným mestom Dunajského ohybu a je kolískou nášho kresťanského štátu a histórie. Ako turisti sme ponorení do úchvatných okamihov našej minulosti, zatiaľ čo súčasné črty budúceho mesta poskytujú príležitosť pre jedinečný odpočinok a relaxáciu.

Strigonium Zrt.
Ekonomika
Strigonium Zrt.

Strigonium Zrt. - ako spoločnosť so 100% vlastníctvom Ostrihomskej samosprávy - je jedným z kľúčových faktorov hospodárskeho života mesta.

Priemyselný park
Ekonomika
Priemyselný park

Za posledné tri desaťročia prešiel Ostrihom silnou industrializáciou, ktorá nikdy predtým nebola videná. Zatiaľ čo oblasti Dorog a Nyergesújfalu boli regionálnymi centrami priemyslu, dnes sa stal Esztergom hospodárskym lídrom v regióne. Hlavnú úlohu zohrávali investície do zelených plôch a priemyselných parkov, najmä do výstavby Suzuki a rozvoja jeho dodávateľskej siete.

Ekonomika
Ekonomika
Ekonomika

Ostrihom s 28 tisíc obyvateľmi je podľa veľkosti na 39. mieste v rebríčku maďarských miest. V okrese Ostrihom je spolu 24 obcí s viac ako 91 tisíc obyvateľmi, z ktorých je Komárno-Ostrihomská župa najľudnatejším okresom. Na celoštátnej úrovni existuje iba 18 okresov s vyššou populáciou; jedná sa väčšinou o župné mestá.

História
História
História

Podľa archeologických nálezov je oblasť Ostrihom osídlená už od praveku. Kelti, Rimania a Avari si ako miesto bydliska vybrali Hradný vrch a jeho okolie. Marcus Aurelius, cisár filozofov, ktorý bojoval proti Kvádom, napísal niektoré časti svojich úvah oproti Ostrihomu pozdĺž Garamu, ktorý sa otvára do Dunaja.

Mesto
Mesto
Mesto

Je hlavným mestom Dunajského ohybu, Ostrihom vyniká z maďarských sídiel vďaka svojmu miestu v histórii a svojej posvätnej podstate. Mesto s tridsaťtisíc obyvateľmi, zaklinené medzi Dunajom a Pilišom, je vzdialené len hodinu jazdy od Budapešti autom alebo vlakom oproti Štúrovu na Slovensku. Vďaka bohatej histórii a prírodným bohatstvám ho každoročne navštevuje mnoho turistov.

Samospráva
Samospráva
Samospráva

Základy súčasnej činnosti Ostrihomskej samosprávy boli položené po slobodných komunálnych voľbách, ktoré sa konali 30. septembra a 14. októbra 1990.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020