Ügyfélfogadási rend


A Hivatal ügyfélfogadásának rendje:

Hétfő:
9:00 órától 12:00 óráig és 13:00 órától 17.00 óráig,
Szerda:
9:00 órától 12:00 óráig és 13:00 órától 16.00 óráig,
Péntek:
8:00 órától 12:00 óráig

tart.
 

Anyakönyvvezetők ügyfélfogadásának rendje:

Hétfő:
13:00 órától 17.00 óráig,
Szerda:
9:00 órától 12:00 óráig és  13:00 órától 16.00 óráig,
Péntek:
8:00 órától 12:00 óráig

tart.

 

Hivatal szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Központi szám (33) 542-000
Polgármesteri titkárság (33) 542-005
Jegyzői titkárság (33) 542-057
   
Polgármesteri Kabinet (33) 542-084
kommunikációs ügyek, időpontkérés, nyilvánosság, média kapcsolattartás (33) 542-005; (33) 542-007
protokoll ügyek (33) 542-007
városi, hivatali rendezvényekkel kapcsolatos ügyek (33) 542-005; (33) 542-007
városstratégiai kérdések (33) 542-084
turisztikai ügyek (33) 542-007
általános jogi tanácsadás (33) 542-086
pályázati ügyek (33) 542-058
településkép és településrendezési ügyek (33) 542-019

Jegyzői osztály 
kulturális és közművelődési ügyek, nemzetközi kapcsolatok (33) 542-025
nemzetiségi és közfoglalkoztatási ügyek (33) 542-021
köznevelés, sport, óvoda, gyermekétkeztetés (33) 542-017
orvosi, fogorvosi, védőnői szolgálatattal kapcsolatos ügyek (33) 542-017
lakásfenntartási támogatás, települési támogatás, köztemetés (33) 542-022
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (33) 542-022
képviselő-testületi ülések 542-054
jegyzőkönyvvezetés 542-069
központi iktató 542-085
köznevelési intézmények működtetése (33) 542-017

   
Városfejlesztési Osztály  
lakásgazdálkodás (33) 542-076
nem lakáscélú helyiség gazdálkodás (33) 542-052
ipari park és mezőgazdasági terület gazdálkodás (33) 542-053
 

Városüzemeltetési Osztály
útfenntartás (33) 542-078
közműfenntartás, csapadékvíz elvezetés (33) 542-072
hulladékgazdálkodás, környezetvédelem (33) 542-098
közlekedés (közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások) (33) 542-078
zöldterület kezelés, utcabútorok, rágcsálóirtás (33) 542-098
közvilágítás, energetika (33) 542-072

Hatósági Osztály  
hagyatéki ügyek,  (33) 542-038
anyakönyv, állampolgársági ügyek, házasság (33) 542-049
népességnyilvántartás, lakcímmel kapcsolatos igazolások (33) 542-093
állatvédelem, állattartás, talált tárgyak (33) 542-050
birtokvédelem, telepengedély és nyilvántartás (33) 542-050
kereskedelmi engedély, szálláshelyek nyilvántartása (33) 542-050
közterület ellenőrzése, szabálysértések megszüntetése (33) 542-039
mezőőri szolgálat (33) 542-039
helyi adók nyilvántartásával, kezelésével, elszámolásokkal kapcsolatos ügyek (33) 542-018
   
Pénzügyi Osztály  
önkormányzati,hivatali,intézményi pénzügy-számvitellel kapcsolatos ügyek (33) 542-033
önkormányzat, hivatal költségvetési előirányzattal, számlázással kapcsolatos ügyek  (33) 542-012
   
Esztergom-Kertvárosi Kirendeltség (33) 419-280
Pilisszentléleki Kirendeltség (33) 426-912
Dömösi Kirendeltség (33) 507-050