Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo

Hatályos rendeletek

2008

41/2008Esztergom Város Önkormányzatának 41/2008.(V.29.) ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról és az áralkalmazás feltételeiről Letöltés

2012

15/2012Esztergom Város Önkormányzatának 15/2012. (I.31.) számú rendelete, az Esztergom város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről Letöltés
15/2012 melléklet-1
35/2012Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2012.(IV. 17.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzetiünnepeken történő fellobogózásáról Letöltés
52/2012Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzata építészeti-műszaki tervtanácsának működéséről Letöltés

2013

20/2013Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI.29) önkormányzati rendelete a helyi adókról Letöltés
21/2013Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XI.20) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Letöltés

2014

21/2014Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 21/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a város tulajdonában és kezelésében lévő közutak, valamint járdák burkolatbontási tilalmáról Letöltés

2015

11/2015Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Letöltés

2016

33/2016Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól. Letöltés

2017

5/2017Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről. Letöltés
10/2017Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról Letöltés
18/2017Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezésről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról. Letöltés
20/2017Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról Letöltés
22/2017Esztergomi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről Letöltés
22/2017 melléklet-1
25/2017Esztergomi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete a helyi zajvédelemről Letöltés
25/2017 melléklet-1

2018

11/2018Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete az „ESZTERGOMI HISTÓRIA” várostörténeti tábla-állítás rendjéről. Letöltés
13/2018Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről. Letöltés
13/2018 melléklet-1

2019

10/2019Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének szabályairól. Letöltés
19/2019Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Letöltés
19/2019 melléklet-119/2019 melléklet-219/2019 melléklet-3
20/2019Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról. Letöltés
20/2019 melléklet-1

2020

2/2020Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról. Letöltés
19/2020Esztergom Város Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (V.22.) rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartásával kapcsolatos szabályokról Letöltés
31/2020Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020.(VIII.7.) önkormányzati rendelete Esztergom-Szamárhegy terület vízközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről Letöltés
31/2020 melléklet-131/2020 melléklet-2
33/2020Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a zöldfelületek használatáról Letöltés
34/2020Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete a közművelődásről és annak helyi támogatásáról Letöltés
39/2020Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról Letöltés
44/2020Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete a városi címer, zászló és szóembléma alkotásáról, használatának rendjéről Letöltés

2021

13/2021Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2021. (III.11) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről Letöltés
13/2021 melléklet-1
21/2021Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 21/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról Letöltés
21/2021 melléklet-1
28/2021Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 28/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések adományozásáról Letöltés
29/2021Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 29/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és az ingatlanok házszámozásának rendjéről Letöltés
34/2021Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 34/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Letöltés
35/2021Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 35/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről Letöltés
35/2021 melléklet-135/2021 melléklet-235/2021 melléklet-335/2021 melléklet-435/2021 melléklet-535/2021 melléklet-6
36/2021Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 36/2021. (X.21.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről Letöltés

2022

2/2022Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről Letöltés
2/2022 melléklet-1
5/2022Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 5/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Letöltés
10/2022Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének 10/2022. (IV.22.) rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó közszolgáltatásról Letöltés
11/2022Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V.19.) önkormányzati rendelete a 2021. évi zárszámadásról Letöltés
20/2022Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022.(X.21.) önkormányzati rendelete az esztergomi piac működéséről és üzemeltetéséről Letöltés
20/2022 melléklet-1
29/2022Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetelményeiről. Letöltés

2023

1/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(II.13.) önkormányzati rendelete Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről. Letöltés
1/2023 melléklet-1
4/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelete a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól Letöltés
5/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Letöltés
5/2023 melléklet-1
7/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról Letöltés
7/2023 melléklet-1
8/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelete az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről Letöltés
11/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési szociális, gyermekvédelmi ellátásokról. Letöltés
13/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási szolgáltatás feltételeiről, a kisvonat várakozó- és megállóhelyek létesítésének és igénybevételének rendjéről. Letöltés
13/2023 melléklet-1
16/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. Letöltés
16/2023 melléklet-116/2023 melléklet-2
18/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete a 2022. évi zárszámadásról Letöltés
18/2023 melléklet-1
39/2023Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről Letöltés

2024

4/2024Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről Letöltés
4/2024 melléklet-1
9/2024Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 16.) önkormányzati rendelete a 2023. évi zárszámadásról Letöltés
9/2024 melléklet-1
11/2024Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a lakossági komposztálás támogatásáról Letöltés
Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020