Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo

Partnerségi véleményezés Esztergom MJV településrendezési eszközeinek – tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 0468, 0472/3 és 0487 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosításával kapcsolatban

24. május 22. 15:39 szerda (58 napja)

FELHÍVÁS!

 

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata

tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

 

Esztergom Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközei

– tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 0468, 0472/3 és 0487 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosításának Tervezete elkészült.

 

Az elkészült anyagot

a honlapon, az E-TÉR felületen és a Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben

áttanulmányozhatják.

 

Az anyag bemutatására Lakossági Fórum keretében kerül sor, melyet

2024. május 29. (szerda) 15:00 órára

az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Kistárgyaló termébe

(2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.)

ezennel meghirdetek.

 

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket

a Lakossági Fórumon személyesen, vagy

a Lakossági Fórumot követő 5 napon belül megérkező írásos formában

az E-TÉR felületen közvetlenül, vagy az alábbi címen tehetik meg:

 

Dr. Zsembery Ákos főépítész úr részére

levelezési cím: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

e-mail: foepitesz@esztergom.hu

 

 

Esztergom, 2024. május 24.

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:

 

 

 

Hernádi Ádám polgármester

 

 

 

/Jelen Felhívás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. §-a, valamint Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján jelenik meg./

 

Letölthető dokumentum.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020