Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Beszámoló a 2023.01.19. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2023.01.19. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

2023. január 20. 11:26 péntek

2023. január 19-én tartotta meg munkaterv szerinti idei első rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent 11 képviselő, a polgármester és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen dr. Révfalvi Gergely és Vargáné Drevenka Györgyi képviselő.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt letették az esküt az előző ülésen a képviselő-testület által megválasztott új bizottsági és települési önkormányzati tagok.  Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság új tagja: Farkasné Schmidt Mária, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság tagjai: Várszegi Balázs András és Vereckei András, a Települési Önkormányzat új tagja pedig Adorjáni Andrea Dorottya.

A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontok mellett a következő sürgősségi indítványokat vette fel napirendre. S-01 „Versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom, 15933 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Dózsa György téren található ingatlan (volt Gamesz) értékesítésére vonatkozóan”; S-02 „Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról”;„S-03 „Döntés a Magyar Suzuki Zrt.-vel kötendő szponzorációs szerződés megkötéséről”; „S-04 „Döntés Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért” kitüntetések adományozásáról”.

Az első napirendi pontban a képviselő-testület 11 igen és 2 tartózkodással elfogadta a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásra vonatkozó Megállapodás megkötését a 2023. évre.

A második napirendi pontban a képviselők 13 igen szavazattal elfogadták az Aprófalva Bölcsőde intézményvezetőjének kérését 2023. évi nyári intézményi üzemeltetési szünetéről és a Bölcsődék Napjáról.

Ezután a képviselők elfogadták az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2022. második félévi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót.

A negyedik napirendi pontban a képviselő-testület döntött a Szent István Strandfürdő alapító okiratának módosításáról.

Ezt követően arról döntött a testület, hogy a Szent István Strandfürdő, mint Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő sportintézmény 2023. január 20. napjától ellátja a felújított Sportcsarnok üzemeltetését, és megállapította a bérleti díjakat is.

A hatodik napirendi pontban a képviselő-testület 13 igen szavazattal elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.

A következő napirendi pontban a testület döntött a CYEB Energiamegoldások Kft.-vel megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a lakossági LED-csereprogram megvalósítása érdekében.

Ezután döntött a képviselő-testület a Port-Danube Kft.-vel kötött kölcsönszerződés módosításáról.

A kilencedik napirendi pontban a testület döntött Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. Beszerzési Szabályzatáról és Közbeszerzési Szabályzatáról.

A következő napirendi pontban 11 igen és 2 tartózkodással elfogadta a képviselő-testület Strigonium Zrt. Alapító Okiratának módosítását.

A tizenegyedik napirendi pont az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola előtti közterületen kialakításra kerülő kerékpártároló, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Az S01-es sürgősségi napirendi pont versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom, 15933 helyrajzi számú ingatlan értékesítése. A versenytárgyalásra egy ajánlat érkezett be az Ephedra Holding Zrt.-től, melyet a testület 11 igen 2 tartózkodás mellett elfogadott.

A következő napirendi pont a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról szólt, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

A nyílt ülés utolsó, S-03-as napirendi pontjában döntöttek a Magyar Suzuki Zrt.-vel történő szponzorációs szerződés megkötéséről.

A zárt ülésen a testület döntött a Babits Mihály-díj „Esztergom Kultúrájáért” kitüntetések adományozásáról.