Kötelező a maszk viselése Esztergom közterületein

2020. november 11. 10:19 szerda

Esztergom Város Önkormányzat Polgármesterének 37/2020. (XI.11.) polgármesteri rendelete a kötelező maszkviselés szabályairól

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Esztergom Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Esztergom Város belterületén található összes közterületen kötelező a maszk viselése, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetekben.
(2) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a sporttevékenység során, valamint a parkokban és a zöldterületeken nem kötelező a maszk viselése.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján 10 óra 15 perckor lép hatályba és 2020. december 11. napján hatályát veszti.


Hernádi Ádám polgármester
Schottner Norbert jegyző