Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Kedvezményes földgáz tájékoztatás

Kedvezményes földgáz tájékoztatás

2022. szeptember 20. 13:07 kedd

TISZTELT LAKOSOK!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

 

Vonatkozó jogszabályok:

259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet

345/2022. (IX.9) Korm. rendelet

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

 

A kérelem benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.), postai úton, vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

 

Esztergom, 2022. szeptember 12.

 

                                                                                                   dr. Gál Gabriella

                                                                          Esztergom Megyei Jogú Város Jegyzője

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK