Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Testületi ülés - 2022.11.17

Testületi ülés - 2022.11.17

2022. november 14. 12:24 hétfő

MEGHÍVÓ

 

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének soron következő ülését 2022. november 17-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 

 1. Javaslat a helyi adókról szóló 20/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 12/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Javaslat az Esztergom-Szamárhegy terület víziközmű-hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 31/2020. (VIII.07.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Döntés Esztergom Város településszerkezeti tervét jóváhagyó 638/2019. (XI. 25.) önkormányzati határozat és Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításának készítéséről az Esztergom Naperőmű Park I. és az Esztergom Naperőmű Park II. beruházásokkal kapcsolatban (településfejlesztési döntés)
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2022. első félévi tevékenységéről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. Döntés szemléletformálás költségének átcsoportosításáról a TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00007 „Esztergomot Esztergom-Kertvárossal összekötő kerékpárút kiépítése" című projektben
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 8. Döntés a Mátyás király útról nyíló közúttal (volt KECS bejáró) kapcsolatos megállapodásról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. „Döntés az Esztergom, Kenderesi úti szennyvízhálózat bővítése - ~50 fm gerincvezeték elhelyezéssel-" tárgyban
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Döntés a Vízkárelhárítási tervhez kapcsolódó mellékletek aktualizálásának elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. Döntés a Szentléleki-patak zsilip műtárgyának ingyenes állami tulajdonba adásáráról szóló 112/2022. (IV.21.) határozat kiegészítéséről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 12. Döntés az Esztergom zártkert, 9485, 9486, 9487, 9489, helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 13. Versenytárgyalás eredményhirdetése az Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok értékesítésére vonatkozóan
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 14. Döntés a Vaszary Kolos Kórházzal kötendő együttműködési megállapodásról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 15. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
  ZÁRT ÜLÉS!
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző

Tájékoztatók:

 

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Gál Gabriella jegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022. október 1.-2022. október 31. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2022. 10 01.-2022. 10. 31. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző

 

 

Hernádi Ádám
polgármester