Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban II.  ütem

Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban II. ütem

2022. február 15. 11:24 kedd

TOP-5.2.1-16-KO1-2017-00002

Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban II. ütem

Kedvezményezett neve: Esztergom Város Önkormányzata

A támogatás összege: 120 218 163,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

Esztergom Város Önkormányzata jelen pályázati projektjével az Esztergom-Kertváros városrészben található Sándor major (Sátorkői út 4-6-8) szám alatt található 35 lakást tartalmazó szegregátum lakosainak nyújt rehabilitációs, társadalmi integrációs és helyi közösséget fejlesztő szociális, egészségügyi, családsegítő, oktatást kiegészítő komplex programokat. A projekt célcsoportja az akcióterületen élő 103 fő.

A projekt átfogó célja a Sándor majorban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja.

Az előkészítés és a megvalósítás támogatása érdekében alakult támogató csoport 2017. júliusa óta működik. A projekt eredményes megvalósításához szükséges szakemberek kiválasztásra kerültek, a közösségfejlesztő programelemek és a folyamatos szociális munka 2019. október 1-jével megkezdődött. A szociális munkások a kezdetektől nyújtottak gyermekgondozási, nevelési, adósságkezelési, pénzügyi és életvezetési tanácsadást, megkezdődött a szegregátum lakóinak felkészítése a változásokra.

A projektben vállalt szakmai tevékenységet a projektben konzorciumi tag, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület valósítja meg. A Közösségi Beavatkozási Tervben megtörtént a betervezett tevékenységek I. és II. ütemben való lehatárolása.  A II. ütemben a foglalkoztatáshoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása; a bűnözést, deviáns viselkedést csökkentő programok; a gyermekkorúakkal való foglalkozás; az oktatási tevékenységek és a mentálhigiénés és egészségügyi programok, tevékenységek vannak. Ezek a programok folyamatosan kerülnek beindításra, bevezetésre. E tevékenységek egyetlen önálló egységet képeznek, a felhívás elsődleges célcsoportjának egészét célozzák, teljes körű és átlátható megvalósításuk egy ütemen belül biztosított.

A projekt akcióterületén, a Sátorkői út 4. és 6. szám alatt 2020. március 15-én történt tűzeset miatt a leégett, s azóta lebontásra került ingatlanokból a célcsoporttagok a Szalézi lakótelepre lettek átköltöztetve, ezért szükségessé vált az akcióterület kibővítése. A tűzeset miatt a Máltai Közösségi Ház is a Szalézi lakótelepre költözött, ahol feladatuk ellátásához Esztergom Város Önkormányzata biztosít egy lakást részükre.

A projekttel párhuzamosan valósulnak meg a Sándor major infrastrukturális rehabilitációját célzó TOP-4.3.1-es projektek.