Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - 2023.01.19.

Testületi ülés - 2023.01.19.

23. január 14. 13:16 szombat

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének soron következő ülését 2023. január 19-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

Napirend előtt:

    külső bizottsági tag eskütétele

 1. A helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó Megállapodás megkötése a 2023. évre
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Döntés az Aprófalva Bölcsőde, Esztergom intézmény 2023. évi nyári intézményi üzemeltetési szünetéről és a Bölcsődék Napjáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Beszámoló az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás 2022. második félévi tevékenységéről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Döntés a Szent István Strandfürdő, Esztergom intézmény alapító okirat módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Döntés a Sportcsarnok bérleti díjszabásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program (2023-2028) elfogadása
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. Döntés a CYEB Energiamegoldások Kft.-vel megkötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról lakossági LED-csereprogram megvalósítása érdekében
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 8. Döntés a Port Danube Kft.-vel kötött kölcsönszerződés módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. Döntés a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Beszerzési Szabályzatának és Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Döntés a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. Döntés az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola előtti közterületen kialakításra kerülő kerékpártárolóról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Gál Gabriella aljegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2022. december 1.- 2022. december 31. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző 
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2022. 12 01. - 2022. 12. 31. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző

 

Hernádi Ádám
polgármester

 

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020