Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - 2023.09.21.

Testületi ülés - 2023.09.21.

23. szeptember 18. 07:46 hétfő (7 hónapja)

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének soron következő ülését 2023. szeptember 21-én (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:

 1. Döntés a közterületek használatáról szóló 16/2023. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 2. Döntés a pénzbeli és természetbeni települési szociális, gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2023.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 3. Döntés Esztergom Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – tervezett naperőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 0472/1, 0520/5, 0520/6, 0523/2, 0525/1, 0525/2, 0527/1, 0527/2, 0527/3, 0527/4, 0527/5, 0527/6, 0531/8, 0531/9, 0531/10 helyrajzi számú ingatlanok területére szóló – módosításának (TRE8m) elfogadásáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 4. Gyermekek napközbeni ellátását végző intézmények beszámolói 2022/2023. évi nevelési évről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 5. Döntés a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról (Szándéknyilatkozat) és a benyújtott kérelmek elbírálásának szempontjairól
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 6. Döntés Pilisszentlélek víziközmű-rendszerének 2024-2038. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról, a felújítási és pótlási tervrész jóváhagyásáról az Északdunántúli Vízmű Zrt. részére, valamint a beruházási tervrész benyújtásáról a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 7. Döntés 2500 Esztergom, Eper út ingatlanrendezését érintő ajándékozási szerződések megkötéséről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 8. Döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 755/2017. (IX.28.) számú, a „Döntés műfüves sportpályák hasznosításával és a hasznosítás feltételivel kapcsolatban” tárgyú határozatának módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 9. Döntés visszavásárlási jogot alapító megállapodás módosításáról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 10. Döntés Koncz Árpád településképi bejelentési eljárás elutasításával kapcsolatos fellebbezésének elbírálásáról,
  ZÁRT ÜLÉST!
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 11. Beszámoló az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
  ZÁRT ÜLÉST!
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző

Tájékoztatók:

 • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
 • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
  Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester és dr. Gál Gabriella jegyző
 • Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2023. június 1.- 2023. augusztus 31. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző
 • Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2023. június 01. - 2023. augusztus 31. között
  Előterjesztő: dr. Gál Gabriella jegyző

 

 

 

 

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020