Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Beszámoló a 2024.04.18. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

Beszámoló a 2024.04.18. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülésről

24. április 18. 12:35 csütörtök (40 napja)

2024. április 18-án tartotta meg munkaterv szerinti rendes ülését Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Hernádi Ádám polgármester az ülés elején köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés törvényesen került összehívásra, azon megjelent a polgármester, 8 képviselő és mindkét alpolgármester, az ülés határozatképes. Nem vett részt az ülésen Cserép János, Kovács Tamás, dr. Révfalvi Gergely, Tordainé Vida Katalin és Vargáné Drevenka Györgyi képviselők.

A meghívóban szereplő napirendi pontok egy – zárt ülésen tárgyalandó – sürgősségi indítvánnyal egészültek ki:

A napirendi pontokat a testület 10 igen szavazattal elfogadta.

Az első napirendi pontban a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a VOLÁNBUSZ közlekedési Zrt. Esztergom Megyei Jogú Város részére autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2023. évi beszámolóját. Ezt követően 10 igen szavazattal elfogadták a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány szakmai beszámolóját, valamint meghosszabbították az Alapítvánnyal fennálló gyepmesteri feladatok ellátása tárgyú feladatellátási és vagyonkezelési szerződést.

A harmadik napirendi pontban Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (I.31.) önkormányzati rendeletet módosították 9 igen 1 tartózkodás mellett.

Ezután a Helischer József Városi Könyvtár állományellenőrzési ütemtervét hagyták jóvá a képviselők 10 igen szavazattal.

Az ötödik napirendi pontban döntés született az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti díj emeléséről. Ezt követően az képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Aprófalva Bölcsőde, Esztergom intézmény 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót, majd az Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai- és pénzügyi beszámolóját, ezután a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, Esztergom intézmény 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját, a Regionális Szociális Intézményfenntartó Központ (Tabita Alapszolgáltatási Központ) 2023. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját, végül pedig az Esztergomi Védőnői Szolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját is elfogadták.

A tizenegyedik napirendi pontban döntöttek az Esztergom zárkert, 8817, 8818, 8819, 8820, 8821, 8822, 8823, 8829, 8831, 8835, 8836, 8837, 8838, 8839, 9349, 9352, 9481, 9482, 9483, 9492, 9493, 9494, 9495, 9497, 9501 helyrajzi számú ingatlanok haszonbérbe adásáról.

Ezt követően a Lombard Property Zrt-vel, a 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 36. szám alatti ingatlanok értékesítése tárgyában kötött adásvételi szerződés tekintetében elállási jogának gyakorlásáról döntött 9 igen 1 tartózkodással a testület.

A tizenharmadik napirendi pontban a képviselő-testület 10 igen szavazattal hozzájárult ahhoz, hogy az Esztergom Város Önkormányzata nevére bejegyzett (a Győr-Mosno-Sopron Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Vízügyi Hatósága által 35800/4377-10/2020. számon kiadott és nyilvántartott, 2030. október 31. napjáig hatályos) vízügyi üzemeltetési engedélyt az Önkormányzat átruházza a Vasas Horgász Egyesületre.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában 10 igen szavazattal együttműködési megállapodást fogadtak el a képviselők, melyet az Önkormányzat az Észak-dunántúli Vízügyi igazgatósággal köt meg az ’Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című KEHOP projekt megvalósításához kapcsolódó ingatlanok/ingatlanrészek használatára vonatkozóan.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020