Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Továbbra is kötelező a maszk viselése

Továbbra is kötelező a maszk viselése

20. december 11. 18:17 péntek

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete
a kötelező maszkviselés szabályairól 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Esztergom Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

(1) Esztergom Város belterületén található összes közterületen kötelező a maszk viselése, kivéve a (2)-(3) bekezdésben meghatározott esetekben.

(2) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a sporttevékenység során, valamint a parkokban és a zöldterületeken nem kötelező a maszk viselése.

(3) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 1.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek esetében nem kötelező a maszk viselése.

 

2. §

(1) Ez a rendelet 2020. december 12. napján lép hatályba és 2021. január 11. napján hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a kötelező maszkviselés szabályairól szóló 37/2020. (XI.11.) rendelet.


 

Hernádi Ádám polgármester   -   Schottner Norbert jegyző
 

A rendelet kihirdetve: 2020. december 11. napján 

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020