Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Esztergom enyhít a maszkviselés szabályain

Esztergom enyhít a maszkviselés szabályain

21. február 10. 10:30 szerda

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelete
a kötelező maszkviselés szabályairól

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Esztergom Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 27.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Esztergom Város belterületén kötelező a maszkviselés
a) a közösségi közlekedés megállóhelyeinek területén,
b) piac és vásár területén,
c) bevásárlóközpontok parkolóiban,
d) bölcsőde, óvoda, általános iskola és 9. évfolyam alatt is képzést biztosító középfokú oktatási intézmény bejáratától számított 10 méteres közterületi távolságon belül, ahol az intézményben lévő gyermekekre várakoznak,
e) posták, egészségügyi intézmények, gyógyszertárak bejáratától számított 10 méteres közterületi távolságon belül, a bejutásra történő várakozás közben.

(2) A (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a kötelező maszkviselés nem vonatkozik a hatodik életévét be nem töltött kiskorúakra, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, autizmus spektrumzavarral élő személyekre.

2. §

(1) Ez a rendelet 2021. február 11. napján lép hatályba és 2021. március 1. napján hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a kötelező maszkviselés szabályairól szóló 5/2021. (I.30.) önkormányzati rendelet.

 

Hernádi Ádám polgármester   - Schottner Norbert  jegyző

Városi sziluett
Interreg Kisfaludy Széchenyi2020