Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Testületi ülés - 2021.12.16.

Testületi ülés - 2021.12.16.

21. december 14. 11:16 kedd

MEGHÍVÓ

Esztergom Város Önkormányzat képviselő-testületének soron következő ülését 2021. december 16-án (csütörtökön) 9 órára a Városháza nagytermébe a következő napirendi pontok tárgyalására összehívom:


1. Döntés az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
2. Javaslat az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeletek módosítása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
4. Együttműködés a közterületi rendőri jelenlét növelésével kapcsolatban
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
5. A képviselő-testület 2022. évi munkaterve
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
6. Döntés az Esztergom Város tulajdonában lévő Gran Spa & Sport Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött tagi kölcsönszerződés módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
7. Döntés a „GINOP-7.1.9-17-2020-00043 - Szent István tér turisztikai célú fejlesztése és Tourinform Pont létesítése az esztergomi Várhegyen” című projekt megvalósítására létrehozott konzorcium bővítéséről 
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
8. Döntés pályázat benyújtásáról görpark létesítésére
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
9. A Strigonium Zrt. Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
10. Döntés az „Esztergomi Turisztikai Nonprofit” Kft. 2021. évi könyvvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
11. Az „Esztergomi Turisztikai Nonprofit” Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása és a támogatási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
12. A Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvánnyal kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
13. Döntés a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvánnyal kötött használati szerződés meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
14. Döntés a Határtalan Szív Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
15. Döntés a Máltai játszótér üzemeltetéséről és az üzemeltető Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány támogatásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
16. Döntés a Port Danube Kft.-vel kötött kölcsönszerződés módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
17. Döntés az EGOM PLAZA Kft-vel kötött ingatlan adásvételi szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
18. Döntés az Esztergom belterület, 16236 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Szent István tér 4. szám alatti ingatlan tekintetében a Magyar Állammal kötött megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
19. Döntés az Esztergom külterület, 0944/1 helyrajzi számú ingatlan 3623 m2 területének bérbeadásáról a Canis Lupus Közhasznú Egyesület részére
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
20. Döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testület 372/2016. (VI.23.) önkormányzati határozatának módosításáról és kiegészítéséről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
21. Döntés az Esztergom belterület, 17417/A/1 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogával kapcsolatban, mely lakás természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24-26. földszint 1. szám alatti címen található
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
22. Döntés a Zöld-Út Esztergom Kft. közszolgáltatási szerződésének módosításáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
23. Döntés a Forrás rádióval kötendő megállapodásról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
24. Döntés Dr. Tókos Lászlóval kötött orvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
25. Döntés Esztergom-Kertvárosban a védőnői szolgálat rendelő helyiségének megváltozásáról
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
26. Döntés az 1. sz. gyermek fogorvosi körzet betöltéséről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
27. Döntés a 2. sz. gyermek fogorvosi körzet betöltéséről és az 1. sz. iskola-egészségügyi, iskola fogászati körzet feladatellátásáról
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
28. Döntés a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltéséről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
29. Döntés a 4. sz. felnőtt fogorvosi körzet betöltéséről
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
30. Tájékoztató az aktuális peres és peren kívüli jogvitás ügyekről, valamint szükség szerint a perbeli álláspontok kialakítása
ZÁRT ÜLÉS!
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző
Tájékoztatók:
• Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
• Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 
Előterjesztő: Hernádi Ádám polgármester
• Tájékoztató a bizottságokra átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2021.11.01.-2021.11.30. között
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző
• Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2021.11.01.-2021.11.30. között
Előterjesztő: Schottner Norbert jegyző
• Tájékoztatás a polgármesterre, alpolgármesterre, képviselőkre, valamint a Képviselő-testület Bizottságainak nem képviselő tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: dr. Alberti Péter, a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnöke

Esztergom, 2021. december 10.

Hernádi Ádám s.k.
polgármester
 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020