Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Döntés az energia-veszélyhelyzet miatti költségcsökkentő intézkedésekről

Döntés az energia-veszélyhelyzet miatti költségcsökkentő intézkedésekről

22. október 27. 13:09 csütörtök

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kialakult energiaválság hatásainak csökkentése és az önkormányzat fizetőképességének fenntartása érdekében az alábbi költségcsökkentő intézkedéseket jóváhagyta és elrendeli azok végrehajtását azzal, hogy az energiaárakban bekövetkező nagyobb változások esetén felül kell vizsgálni és dönteni annak módosításáról.

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának Energia-veszélyhelyzet miatti költségcsökkentő intézkedései

 

I. Az általános takarékosságon felül minden intézményre, az önkormányzatra és az önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javaslatok:

 • több telephellyel rendelkező intézmények feladatellátásának központosítása, az „üresen” maradó épületek működtetése temperálás mellett;
 • az irodák méretének teljes körű kihasználása, több munkaállomás egy helyre tömörítése, a fűtendő helyiségek csökkentése;
 • fűtésrendszerek átvizsgálása, fűtés szabályozhatóságának biztosítása figyelembe véve a költséghatékonyságot;
 • fényforrások átvizsgálása, lehetőség szerint LED fényforrások használata, felesleges fényforrások kikötése;
 • az energiaszolgáltatóknál átállás a diktálásos elszámolásra, mellyel a túlfizetés elkerülhető, így csak a tényleges fogyasztás után fizet az önkormányzat;
 • működési (nyitvatartási) idők felülvizsgálata és minimalizálása a jogszabályi előírások szem előtt tartásával;
 • bizonyos nem kötelező feladatellátás felfüggesztése a fűtési időszakra;
 • nem feltétlenül szükséges fejlesztések prolongálása, az így felszabaduló források visszaforgatása az energiaköltségekbe;
 • ügyeleti rendszer alkalmazásával az energiaköltségek csökkentése azokon a helyeken, ahol a működés így is biztosítható;
 • a működés egyéb költségeinek minimálisra csökkentése már 2022. évtől, az így felszabaduló források visszaforgatása az energiaköltségekre;
 • általános létszámstop bevezetése, kivételes estekben előzetes polgármesteri és jegyzői engedéllyel üres álláshely betölthető;
 • 2022. évben béremelés nem eszközölhető, kivéve a jogszabály által meghatározott soros előrelépéseket a köztisztviselői és közalkalmazotti jogviszonyok esetében;
 • bizonyos rendezvények újragondolása.

 

II. A önkormányzatra, az egyes intézményekre vonatkozó javaslatok:

 

1. Az önkormányzatra vonatkozó javaslatok:

1.1. Az önkormányzat által nyújtott támogatások előirányzatának csökkentése az alábbiak szerint:

Ö 1.02      Kommunikációs és médiaszolgáltatások                                     -12.000.000,-Ft

Ö 1.01      Egyéb működési, felhalmozási és visszatérítendő támogatások   -4.000.000,-Ft

Ö 1.09      Gazdasági társaságok és egyéb támogatás (Esztergom SRL)     -15.000.000,-Ft

Ö 1.16      Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj fel nem használt része   -7.000.000,-Ft

 

1.2. Halasztható beruházások átütemezése:

K  6.15     Kamerarendszer tervezése                                                       -12.000.000,-Ft

K  1.02    Parkolóórák beszerzése                                                         -100.000.000,-Ft

 

1.3. Halasztható felújítások előirányzatainak átütemezése, csökkentése:

K  5.10     Csapadékvíz átvezető rácsok, elvezetők tisztítása, javítása  -10.000.000,-Ft

K  5.13     Széchenyi tér burkolat részbeni felújítása                             -10.000.000,-Ft

K  6.61     Gyámhivatal - Megyeháza felújítása                                     -60.000.000,-Ft

K  6.63     Városháza épületegyüttes felújítása                                      -14.351.000,-Ft

 

Összesen: 244.351.000,-Ft előirányzat átcsoportosítása a megemelkedett energia költségek fedezetére, közüzemi díjak és fizetendő áfa rovatra.

 

1.4. Egyéb költségcsökkentő intézkedések:

 • Díszvilágítás szüneteltetése, kivéve, ha egyben közvilágításként is működik.
 • Karácsonyi díszvilágítás minimalizálása csak a Széchenyi térre.
 • Meg kell vizsgálni a közvilágítás fényforrásainak LED lámpákra való cseréjének lehetőségét, költségét.
 • Szökőkutak korábbi téliesítése.
 • Az orvosi és védőnői rendelőkben is kiemelten kell figyelni az energiaforrások (áram, gáz, víz) takarékos használatára:
  • az rendelőkben munkaidőben 20 C° lehet, munkaidőn kívül a fűtést lejjebb kell venni, max. 16°C-ra
  • az egyéb kiszolgáló helyiségekben, várótermekben 18°C lehet, munkaidőn kívül max. 16°C
  • azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodik senki vagy jók a fényviszonyok, a világítást ne kapcsolják fel
 • A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belüli megtakarításokat pl. vízelvezető csatornahálózat tisztítása 50 millió Ft-tal, a közüzemi díjak és fizetendő áfa rovatra kell átcsoportosítani.

2. Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódó javaslatok:

 • Fűtésrendszerek átvizsgálása, fűtés szabályozhatóságának biztosítása figyelembe véve a költséghatékonyságot;
 • Fényforrások átvizsgálása, optimalizálása, lehetőség szerint LED fényforrások használata;
 • Kiemelten kell figyelni az energiaforrások (áram, gáz, víz) takarékos használatára:
  • az irodahelyiségekben munkaidőben 18 C° lehet, munkaidőn kívül a fűtést lejjebb kell venni, max. 16°C-ra
  • az egyéb kiszolgáló helyiségekben 16°C lehet, munkaidőn kívül max. 14°C
  • azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodik senki vagy jók a fényviszonyok, a világítást ne kapcsolják fel.
 • Év végi hosszabb igazgatási szünet tartása 2022.12.22-től 2023. január 8-ig, mely során a hivatal épületét temperálni kell 10°C-on.
 • Kertvárosi Kirendeltségen dolgozó kollégákat a Hivatal esztergomi telephelyén kell elhelyezni, a kirendeltséget fűtési szezonban a hőtárolós kályhákkal temperálni kell.
 • Munkáltatói kölcsön nyújtásának felfüggesztése.
 • Halasztható beruházások felfüggesztése.
 • A hivatali gépkocsiflotta üzemanyag fogyasztását 20%-kal csökkenteni kell. A személyi használatra kiadott gépjárműveket az azokat használók önerőből kötelesek tankolni.

 

3. Szentgyörgymezői Olvasókörhöz kapcsolódó javaslatok:

 • Az intézmény működésének felfüggesztése 2022. november 1-től a fűtési időszak végéig.
 • Fűtésrendszerek átvizsgálása, fűtés szabályozhatóságának biztosítása figyelembe véve a költséghatékonyságot.
 • A pályázati pénzből megvalósuló rendezvényeket meg kell tartani, az erre kijelölt helyszín a Kapcsolatok Háza. Egyéb kiemelt jelentőségű rendezvény megtartásáról a polgármester jogosult dönteni.
 • A leállás idejére a dolgozók szabadságát ki kell adni, illetve ügyeleti rendszert kell működtetni.

4. Féja Géza Közösségi Házhoz kapcsolódó javaslatok:

 • Az intézmény működésének felfüggesztése 2022. november 1-től a fűtési időszak végéig.
 • Fűtésrendszerek átvizsgálása, fűtés szabályozhatóságának biztosítása figyelembe véve a költséghatékonyságot;
 • A pályázati pénzből megvalósuló rendezvényeket meg kell tartani, az erre kijelölt helyszín a Kapcsolatok Háza vagy a Hivatal díszterme, tanácsterme.
 • A tervezett rendezvények közül csak a kiemelt jelentőséggel bírókat lehet megszervezni, előzetes polgármesteri engedély birtokában.
 • A leállás idejére a dolgozók szabadságát ki kell adni, illetve ügyeleti rendszert kell működtetni.

5. Helischer József Városi Könyvtárhoz kapcsolódó javaslatok:

 • A pályázati pénzből megvalósuló rendezvényeket meg kell tartani, az erre kijelölt helyszín a Kapcsolatok Háza vagy a Hivatal díszterme, tanácsterme.
 • A tervezett rendezvények közül csak a kiemelt jelentőséggel bírókat lehet megszervezni, előzetes polgármesteri engedély birtokában.
 • kiemelten kell figyelni az energiaforrások (áram, gáz, víz) takarékos használatára:
  • az irodahelyiségekben munkaidőben 18 C° lehet, munkaidőn kívül a fűtést lejjebb kell venni, max. 16°C-ra
  • az egyéb kiszolgáló helyiségekben 16°C lehet, munkaidőn kívül max. 14°C
  • azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodik senki vagy jók a fényviszonyok, a világítást ne kapcsolják fel
 • Fűtésrendszerek átvizsgálása, fűtés szabályozhatóságának biztosítása figyelembe véve a költséghatékonyságot;

6. Szent István Strandfürdőhöz kapcsolódó javaslatok:

 • Az intézmény működésének felfüggesztése 2022. november 1-től a fűtési időszak végéig.
 • A leállás idejére a dolgozók szabadságát ki kell adni, illetve ügyeleti rendszert kell működtetni.
 • 2023. év elején a nyitáshoz szükséges karbantartási, kisfelújítási munkák végezhetők el.

7. Aprófalva Bölcsődéhez kapcsolódó javaslatok:

 • 2023. január 1-vel személyi térítési díj bevezetésének kidolgozása,
 • 2023. január 1-vel az étkezési térítési díj emelése, a nyersanyagárak drasztikus emelkedése miatt,
 • Csoportösszevonások lehetőségének vizsgálata, a nem fűtött csoportszobák lezárása, temperálása
 • Kiemelten kell figyelni az energiaforrások (áram, gáz, víz) takarékos használatára:
  • a csoportszobákban munkaidőben 22 C° lehet, munkaidőn kívül a fűtést lejjebb kell venni max. 18 C°-ra,
  • az irodahelyiségekben munkaidőben 18 C° lehet, munkaidőn kívül a fűtést lejjebb kell venni, max. 16C°-ra,
  • az egyéb kiszolgáló helyiségekben 18°C lehet, munkaidőn kívül max. 16°C,
  • azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodik senki vagy jók a fényviszonyok, a világítást ne kapcsolják fel.

8. Óvodai nevelést biztosító intézményekhez kapcsolódó javaslatok:

 • A feladatellátás megszervezése kisebb alapterületen (pl.: kisebb létszámú intézmények áthelyezése egyébként is működő épületekbe) ideiglenesen.
 • A két legalacsonyabb kihasználtságú óvoda az Erzsébet Királyné Óvoda 65%-kal és a Bánomi Óvoda 78%-kal, javasolt a két óvoda fűtési időszakra való leállításának megvizsgálása, legkésőbb 2023. január 1-től a gyermekek más önkormányzati fenntartású óvodába való elhelyezésével.
 • Kiemelten kell figyelni az energiaforrások (áram, gáz, víz) takarékos használatára:
  • a csoportszobákban munkaidőben, a padlószinten 22 C° lehet, munkaidőn kívül a fűtést lejjebb kell venni max. 18 C°-ra,
  • az irodahelyiségekben munkaidőben 18 C° lehet, munkaidőn kívül a fűtést lejjebb kell venni, max. 16C°-ra,
  • az egyéb kiszolgáló helyiségekben 18°C lehet, munkaidőn kívül max. 16°C,
  • azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodik senki vagy jók a fényviszonyok, a világítást ne kapcsolják fel.
 • Meg kell vizsgálni a Belvárosi Óvoda pilisszentléleki telephelyén az óvodai nevelés átmeneti felfüggesztésének lehetőségét és a gyermekek nevelésének a Belvárosi Óvoda székhelyén való megoldását legkésőbb 2023. január 1-vel.

 

III. A gazdasági társaságokra vonatkozó javaslatok

 

1. Művelődés Háza Nonprofit Kft.

 • Működésének átmeneti felfüggesztése 2022. november 1-től a fűtési időszak végéig.
 • Az épület távhővel fűtött, így meg kell vizsgálni, hogy a szolgáltatás felfüggesztésének vagy a temperáló fűtés alkalmazásának lehetőségét.
 • A leállás idejére tervezett színházi előadások elhalasztása 2023 tavaszára.
 • A pályázati pénzből megvalósuló rendezvényeket meg kell tartani, az erre kijelölt helyszín a Kapcsolatok Háza vagy a Hivatal díszterme, tanácsterme vagy az ügyvezető által javasolt egyéb fűtött helyszín.
 • A leállás idejére a dolgozók szabadságát ki kell adni, illetve ügyeleti és vagy home office rendszert kell működtetni.

2. Gran Spa &Sport Kft

A városi úszósport fenntartása, valamint turizmus és az ebből élő helyi vállalkozások megtartása érdekében javaslom az Élményfürdő nyitvatartását az alábbi feltételekkel:

 • Energia-alap létrehozása melybe elsősorban a turizmusból élő vállalkozások támogatását várja az önkormányzat, melyből az Élményfürdő energia-válság okozta többletkiadását kell csökkenteni.
 • A világítást általánosságban a minimumra kell csökkenteni (medencetér, szaunavilág, folyosók, előterek, öltözők),
 • Az öltözők mosdóiban mozgásérzékelőket kell felszerelni,
 • A padlófűtést szakaszolni kell, csak azokban az öltözőkben működjön, amelyek használatban vannak,
 • Medencék hőfoka: minimum értékeken kell üzemeltetni, a csúszdamedence hőfokát még csökkenteni kell 2 fokkal,
 • A medencék élményelemeit akkor lehet bekapcsolni, ha azt a vendégszám indokolja,
 • Levegő hőmérsékletét 2-3 fokkal kell csökkenteni (meg kell találni azt az ideális pontot, ahol még nem kezd el a medence vize és a levegő hőmérsékletének kölcsönhatása elbillenni. Alacsony levegő hőmérsékletnél magasabb a párolgás, ami viszont a légkezelő gépek működését megnöveli)
 • Az öltözőblokkokat a vendégszámhoz igazodóan egyenként kell megnyitni, a többit lezárva, üzemen kívül kell helyezni,
 • Meg kell vizsgálni az Élményfürdő megújuló energiaforrásokkal való működtetésének lehetőségeit és költségvonzatukat,
 • A bevételek és kiadások folyamatos nyomonkövetéséért az ügyvezető a felelős,
 • Az Élményfűrdő nyitvatartása a tervezettnél nagyobb veszteséggel nem járhat.

Az Élményfürdő nyitvatartásának gazdaságosságát minden hónapban meg kell vizsgálni és ennek eredménye képpen a polgármester jogosult dönteni a további működésről.

 

3. Esztergomi Turisztikai Kft.

 • 2022. október 1-től új, fenntarthatóbb szervezeti struktúra működtetése.
 • A Tourinform Pont a főszezonon kívül csak kötelező óraszámban tarthat nyitva.
 • Kiemelten kell figyelni az energiaforrások (áram, gáz, víz) takarékos használatára:
  • az ügyféltér hőmérséklete maximum 18 C°, az irodák hőmérséklete nyitvatartási időben maximum 18 C° lehet, nyitvatartási időn kívül pedig maximum 16 C°,
  • az egyéb kiszolgáló helyiségekben 18°C lehet, munkaidőn kívül max. 16°C,
  • azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodik senki vagy jók a fényviszonyok, a világítást ne kapcsolják fel.
 • Az őszre tervezett kisebb rendezvényeket és programokat át kell ütemezni 2023-as évre, a kiemelt rendezvények költségigényét minimalizálni kell.

4. Strigonium Zrt.

 • Kiemelten kell figyelni az energiaforrások (áram, gáz, víz) takarékos használatára:
  • az ügyféltér hőmérséklete maximum 18 C°, az irodák hőmérséklete nyitvatartási időben maximum 18 C° lehet, nyitvatartási időn kívül pedig maximum 16 C°,
  • az egyéb kiszolgáló helyiségekben max. 16°C lehet, munkaidőn kívül max. 14°C,
  • azokban a helyiségekben, ahol nem tartózkodik senki vagy jók a fényviszonyok, a világítást ne kapcsolják fel.
 • A használaton kívül helyezett helyiségekben temperáló fűtést kell alkalmazni.
 • Gépkocsihasználat optimalizálása, üzemanyagfelhasználás legalább 20%-kal való csökkentése. A személyi használatra kiadott gépjárműveket az azokat használók önerőből kötelesek tankolni.
 • Halasztható beruházások felfüggesztése.
 • Az Esztergom Újság csak elektronikus formában való kiadása.
 • A leányvállalatoknál meg kell vizsgálni a vegyes tüzelésű fűtés lehetőségét, ahol lehet opcióként kerüljön bevezetésre.
 • A vezérigazgató köteles mind a Strigonium Zrt.-re, mind a leányvállalatokra vonatkozó intézkedések végrehajtását ellenőrizni.

 

IV. Sportcsarnok

A Sportcsarnokot az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Klub Kézilabda Szakosztály (a továbbiakban: Klub) TAO támogatás igénybevételével felújítja. Az együttműködési megállapodás alapján a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül az önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerül és az önkormányzat üzemelteti. A Sportcsarnok fűtését és a meleg vizet távhő biztosítja. A 2020. évet alapul véve a távhő árának 17,53-szoros emelkedésével csak a fűtés költsége várhatóan 130 millió Ft körül lesz éves szinten. A Sportcsarnok üzemeltetése éves szinten 200 millió Ft többletköltséget jelentene az önkormányzat számára.

 • Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Klub működtesse a Sportcsarnokot, mely esetben a működési költségekre TAO támogatás is lehívható lenne.

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020