Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Pedagógusnap 2024 - képes összefoglalónkat olvashatják!

Pedagógusnap 2024 - képes összefoglalónkat olvashatják!

24. május 30. 13:25 csütörtök (51 napja)

2024. május 31-én tartotta hagyományos pedagógusnapi ünnepségét Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tankerületi Központ.

A pedagógusnapot Magyarországon 1952 óta ünnepeljük minden év júniusának első vasárnapján. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon fogadta el a pedagógusok jogairól szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. Magyarországon 1952. június 7–8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket az ország legjobb pedagógusainak. 1993 és 2012 között a tanárok, oktatók kitüntetése január 22-én, a magyar kultúra napján történt. 2013-tól ismét e napon adják át az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat:, az Eötvös József-díjat, a Szent-Györgyi Albert-díjat, az Apáczai Csere János-díjat, a Brunszvik Teréz-díjat és a Németh László-díjat. Esztergomban a városi kitüntetések adományozásáról szóló 28/2021 (VI.14.) önkormányzati rendelet értelmében ezen a napon az oktatás és nevelés terén kiemelkedő munkát végzők elismerésére szolgál a Majer István-díj az „Esztergomi Nevelésért” szakmai kitüntetést adományozzák évente 4 fő részére.

2024-ben Tóth Rita, Dr. Pifkó Péterné, Kottász Gabriella valamint Soltész Éva vehette át a kitüntető címért járó oklevelet.

Tóth Rita

Tóth Rita 2014 óta vezeti a Kertvárosi Óvodát. 1985-ben végezte el az Esztergomi Főiskola tanító szakát, 1997-ben a Szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolán megszerezte az óvodapedagógus diplomát. 2005-ben óvodai szakértő pedagógus szakvizsgát tett a Tessedik Sámuel Főiskolán, 2014-ben pedig közoktatásvezető diplomát szerzett a BME-n. Vezetői munkája során megőrizte, továbbfejlesztette a hagyományokat, amik a gyermekek mindennapjait gazdagítják. A mai napig azon dolgozik, hogy a Kertvárosi Ovisok újabb és újabb élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodjanak. Keresi az új, innovatív lehetőségeket, támogatja kollégáit is, hogy megvalósíthassák szakmai elképzeléseiket. Szervezkedett, intézkedett és 8 db magaságyást alakított ki az óvoda udvarán annak érdekében, hogy a környezettudatos nevelés jegyében ezzel is megismerkedhessenek a kicsik. Jó példával elől járva, fizikai munkával is hozzájárult: festett, lapátolt, keményen dolgozott a szülőkkel együtt, hogy ez az elképzelés is megvalósulhasson. Az évtizedek alatt soha nem volt számára lehetetlen. Példa értékűen állt ki az első sorba, és kerítést festett, virágot ültetett, sövényt vágott, falat mázolt vagy épp terítőt varrt. Amikor kitalálták a Szülők- Nevelők Bálját már az asztalokat mérte, hogy új terítő kerüljön rá. Amikor lehetőség nyílt a néptánc bevezetésére, akkor éjt nappallá téve varrta otthon a gyönyörű fellépő ruhákat. A régebbi farsangi bálokon a gyerekek legnagyobb örömére, egységes jelmezekbe öltöztek be. Hol törpéknek, matrózoknak, bohócoknak, minion figuráknak, Bogyó és Babócának, az Ő feladata volt egy egységes ruhatár kialakítása. A nemzeti ünnep a lovas huszárokkal, A nyusziváró állatsimogatóval, A tavaszi közlekedési nap rendőrökkel, tűzoltókkal, A kertinap virágültetéssel, szülői segítséggel, A tekergőnapok mindig új ötletekkel. Az Ő nevéhez fűződik a TÜNDÉRFESZTIVÁL megrendezése körhintával, kézművesekkel a családok legnagyobb örömére. A SPORT NAP apákkal, sportos játékokkal, Az óvodai BALLAGÁS gyermekzsúrral, Az ISMERKEDŐ DÉLELŐTT az új ovisokkal, Az ŐSZI NAP igazi szőlő szürettel, almaszürettel, musttal, A MÁRTON NAPI felvonulás családokkal, lámpásokkal. Minden gyermeket, szülőt személyesen ismer, nyitott a problémáikra, segít a megoldásban. Egyik legfontosabb célja, vágya, hogy a Kertváros oviba mindenki szeretettel, lelki nyugalommal járjon dolgozni.

Dr. Pifkó Péterné

Dr. Pifkó Péterné Zachar Anna Esztergom Város József Attila Általános Iskolájának volt kiemelkedő tanára, igazgatóhelyettese. 1969-ben érettségizett Komáromban a Jókai Mór Gimnáziumban. Már középiskolás korában kezdett foglalkozni a helytörténettel, honismerettel. Ezután az esztergomi tanítóképző főiskola hallgatója lett, ahol 1972-ben szerezte első, tanítói diplomáját. Harmadéven már a bajnai általános iskolában adta át tudását az alsó és felső tagozatos diákoknak. 1974 -ben beiratkozott az egri tanárképző főiskola magyar szakára, ahol 1976-ban kapta meg újabb diplomáját. 1974-ben került szeretett iskolájába, a József Attila iskolába, ahol először az 1-4. osztályban tanított, majd a tanári diploma megszerzése után a felső tagozatos munkaközösség munkáját erősítette. Hosszú éveken át meghatározó szerepet játszott az intézmény életében. Munkája során mindig azon dolgozott, hogyan tudná még jobb helyzetbe hozni iskoláját, még többet adni a gyerekeknek. 1979 – ben felvették a Színművészeti Főiskola színházelméleti egyetemi szakára, ahol 1982-ben végezett. 1982 és 1984 között a dorogi művelődési központ befogadó színházának volt a vezetője. 1984-ben az akkor új épületbe költöző József Attila iskola klubkönyvtárába került, Ő dolgozta ki annak munkatervét, mely alapján működött vezetésével egészen 1993-ig. Ezután iskolai könyvtári feladatokat látott el. Az új feladatokra mindig kihívásként tekintett. 1996-ban kezdeményezte az esztergomi várjátékok megalapítását, majd annak létrehozásában két esztendeig aktívan közreműködött. 1997-től lett az intézmény igazgatóhelyettese. 15 évig tanított a nyelvi irodalmi kommunikációs módszerrel. Nagy szerepe volt abban, hogy a Józsefben a számára oly fontos művészeti nevelés mellett, kiemelt helyet kapott a magyar nyelv oktatása a Zsolnai módszer bevezetésével. Ezt követően az ELTE mozgóképkultúra – média szakán kezdte meg tanulmányait. 1995 óta Komárom – Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet magyar nyelv és irodalom szaktanácsadója lett. 1992 óta vezette a Piktor nemzetközi gyermek képzőművészeti és honismereti alkotótábort és művésztelepet. A tanári munkája részeként évekig vezette a Sziporka színjátszó csoportot. Álandó szervezője volt a Katona Lajos néprajzi versenynek. Magyartanárként több évig készítette fel tanítványait a József Attila városi versmondó versenyre, melynek ma már szívesen látott zsűrijeként tevékenykedik. Férjével közösen számos munkája, publikációja jelent meg Esztergom helytörténetével, színháztörténetével kapcsolatban.

Kottász Gabriella

Kottász Gabriella 1980-ban fejezte be tanulmányait a nyíregyházi tanárképző főiskolán. Még ugyanebben az évben tanítani kezdett Esztergomban a Kossuth Lajos Általános Iskolában biológia - testnevelés szakos tanárként. Felső tagozaton 5-6. osztályban testnevelést és alsó tagozaton negyedik osztályban környezetismeretet tanított. A főiskolai évek alatt már szerzett egy év tapasztalatot egy kis falusi iskolában. 1983-ban áthelyezéssel került a jelenlegi iskolájához, akkor még Somogyi Béla Általános Iskola néven. Fiatalos lendülettel vetette bele magát a munkába. Új tornaterem épült, minden lehetőséget kihasznált a szertár felszerelésére és a sportudvar kialakítására. A gyerekek szabadidős- és sporttevékenységét irányította. Mindig a tanulók igényét, tehetségét, képességét szem előtt tartva alakította a tömegsport foglalkozások tematikáját. Így volt: atlétika-, kosárlabda-, foci- és szertorna csapata is. De szervezett túra szakkört, és épített jégpályát is az iskolában. A város sportegyesületeivel mindig jó kapcsolatot ápolt. Mindig kiemelt figyelmet fordítottam azokra a tanulókra, akik egyesületben is sportoltak, mind az eredmények elismerésében, mind a tanulásban való támogatásukban. Fontosnak tartotta a tanulók versenyeztetését. Számos városi, megyei, körzeti diákolimpián különböző sportágakban vettek részt tanítványai. Eredményei alapján az iskolát beválasztották a Nemzeti Atlétikai Programba. A lehetőségeket kihasználva 2010-ben a Babits-iskola csapatával rész vett a „Nagy Vagy!” országos televíziós iskolai-családi játékban. Lelkesen szervezte az eseményt és készítette fel a csapattagokat. 2011-ben jelentkeztette az iskolát az OTP Bank Bozsik Gyermek Labdarúgó Intézményi Programba. Azóta is négy csoporttal vesz részt az intézmény a programban, ő ebből a III. és a IV. korcsoporttal foglalkozik. Kottász Gabriella nevéhez fűződik minden évben az iskolai sportnap szervezése. Mindig úgy igyekezett összeállítani a programokat, hogy a gyerekek jókedvűen, felszabadultan vehessenek részt rajtuk. Tagja a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének. Szakmai, baráti megbeszéléseket, a gyerekeknek és családoknak számos spotversenyt rendezett. Kiemelten fontosnak tartja a tanulók képességeinek fejlesztését, a játék örömének megismerését, az egészséges életmód iránti igény kialakítását és a rendszeres sport és mozgás életvitelszerű használatát. A tanítással eltöltött évek alatt mindig volt saját osztálya. Osztályfőnökként tudta a legjobban kimutatni szeretetét, törődését elhivatottságát a gyerekek iránt. Alapelve volt a helyes erkölcsi értékek közvetítése mellett a más tantárgyhoz köthető értékek átadása és a közösségek formálása, alakítása. Sok esetben tanult a diákjaival, számos iskolai ünnepélyt, közöttük kiállítást szervezett. Sok kirándulás, túra, nyári tábor színesítette, formálta igazi közösséggé osztályait. Munkáját mindig elhivatottságból végezte, teljes szívből odaadással.

Soltész Éva

Soltész Éva 1984-ben szerezte meg gyógypedagógia tanári diplomáját a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia és pszichopedagógiai szakán. 40 éves pályafutása során végig gyógypedagógusként dolgozott – dolgozik, tanít, nevel fogyatékos gyermekeket nagy odaadással, empátiával és szakmai elhivatottsággal. Első munkahelye a visegrádi Szociális Foglalkoztató Intézet volt, ahol középsúlyos értelmi fogyatékos felnőttek munka- és szabadidős tevékenységének szervezése volt a feladat. 1988-tól jelenlegi munkahelyén, az Esztergomi Montágh Imre EGYMI-ben dolgozik, ahol az intézmény minden területén bizonyította magas színvonalú szakmai hozzáértését - óvodától a szakiskoláig. Gyógypedagógiai, emberi, erkölcsi munkájának elismeréseként az intézményének közössége, 2002-től Őt választotta, az intézmény igazgatóhelyettesének. Vezetői feladatainak maximális ellátása mellet 2008-ban szerezte meg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai karán a gyógypedagógiai szakértői szakvizsgát. 2010-től intézményegység vezető, jelenleg az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani és az Óvodai Intézményegység vezetője, illetve 2024-től főigazgatóhelyettesi feladatokat lát el. Koordinálja és szakmailag vezeti az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátását, fejlesztését. Munkája során folyamatosan szervez és vezet, a többségi pedagógusok számára szakmai továbbképzéseket, bemutató órákat az eredményes együttnevelés megvalósítása érdekében. E feladata mellett vezeti intézménye óvodai intézményegységét is, mely az esztergomi régió egyetlen speciális nevelést, fejlesztést nyújtó óvodája, mely szintén meghatározó szakmai műhely és továbbképzések helyszíne a többségi óvodapedagógusok, főiskolai hallgatók részére. Munkájával, pályázati tevékenységével nagyban hozzájárult az intézmény szakmai fejlődéséhez, a mai széleskörű feladat ellátási palettájának kialakulásához. Szakmai tevékenysége mellett folyamatosan tart/tartott nyílt órákat, szervez szakmai konferenciákat intézményének szakmai ismertségét, elismertségét növelve. 2013-ban szerzőtársként részt vett a Vitéz János Főiskolai Kar felkérésére a Sajátos nevelési igényűek pedagógiája és pszichológiája c. főiskolai jegyzet elkészítésében. Vezető munkája mellett évek óta irányítja az intézményben szakmai gyakorlatukat töltő főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatát. Nagy érdemei vannak az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerését jelentő pályázat elkészítésében és jó gyakorlatainak kidolgozásában, már harmadik cikluson keresztül. A gyógypedagógiai munkája mellett megalakulása óta a Nemzeti Pedagógus Kar megyei elnökségének aktív tagja és 2016-tól a Komárom-Esztergom Vármegyei elnöki tisztét is ellátja. 2016-ban mesterpedagógus minősítést szerzett intézményvezetőként, amelyet 2021-ben megújított. Mesterpedagógusként is az intézményi fejlesztés, fejlődés a tevékenysége célja. 2021-ben magas színvonalú pedagógiai munkájának elismeréseként aza Emberi Erőforrások Minisztere miniszteri elismerésben – Németh László-díjban részesítette.

A Majer-díjak átadását követően az Esztergomi Tankerület fenntartásában lévő, a járás területén található iskolák nyugdíjba vonuló pedagógusainak köszöntése, valamint a pedagógus szolgálati emlékérmek és díszoklevelek átadása következett, melyet az alábbi pedagógusok kaptak meg:

 • Beseyné Jeszenszky Judit
 • Budai Bernadett Klára
 • Bulhardtné Hágelmayer Ágnes
 • Csenki Jolán
 • Gáspár Klára
 • Hajduné Sándor Zsuzsanna
 • Harcos Éva Julianna
 • Kamburova-Szőke Irén Mária
 • Kindlerné Juhász Ildikó Piroska
 • Málnai József
 • Meszes Ferencné
 • Minich Ildikó Tünde
 • Mitterné Baranyai Zsuzsanna
 • Nyeső Ildikó Eszter
 • Pápa Zsuzsanna
 • Pápai Hajnalka
 • Rozek Ferencné
 • Schuck Tiborné
 • Tóth Istvánné
 • Urbánné Titter Gabriella Ilona

Ezt követően az esztergomi jubiláló pedagógusokat köszöntötték.

40 éves jubilálását ünnepelte 2024-ben:

 • Czifráné Brigán Katalin
 • Schlenk Mária
 • Soltész Éva
 • Nagy László János
 • Ispánné Péter Julianna
 • Vörösné Gurin Izabella
 • Kindlerné Juhász Ildikó
 • Gáspár Klára
 • Maier-Kránitzné Blaumann Ágnes
 • Lázár István
 • Zsitnyánszky Tamás
 • Korom Erzsébet

30 éves jubilálását ünnepelte:

 • Endrédiné Mocsnik Mariann
 • Kaposváriné Masler Éva
 • Szabó Vilmosné
 • Zsoldos Krisztina
 • Szalóczyné Tóth Marianna
 • Benke-Stiglmayer Mónika
 • Kovács Zita
 • Meczger Adrienn
 • Kissné Pirtyák Krisztina
 • Fortuna Lászlóné
 • Bátori Bernadett
 • Gálné Antal Éva
 • Lantosné Miskolczi Mária

25 éves jubileumát ünnepelte:

 • Győző Tamás
 • Misurák Andrea
 • Demeter Judit
 • Pünkösti Andrea
 • Bokros Judit
 • Szánthó Gellért
 • Posvainé Németh Gabriella
 • Molnár-Szilva Gerda
 • Péter Éva
 • Uhlár Lászlóné
 • Vargáné Kállai Mónika
 • Békési Csabáné
 • Oláhné Varga Ildikó
 • Németh Andrásné
 • Franyóné Pálinkás Margaretta

A városi pedagógusnap színvonalas, méltó megünnepléséhez a rendezvény elején az Esztergomi Kertvárosi Óvoda óvodásainak „Úgy nőttem föl, mint kertben a rózsa” c. műsora járult hozzá. A gyerekeket Pintér Helga óvodapedagógus, néptáncpedagógus készítette fel. A műsorban az Esztergom Táncegyüttes táncosai működtek közre. A rendezvény zárásaként pedig az Ezüsthang Fuvolaegyüttes műsorát hallgathatták meg a megjelentek. Fuvolán közreműködött: Zsemberyné Major Ágota, Drága-Jurásek Ildikó, Váczy-Hübschl Rita, Horváthné Török Adrienn, Cseri Anna és Erős Anikó. Basszusfuvolán játszott: Pásztói Tamás. Csellón kísérte őket: Pásztóiné Wagner Judit.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020