Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban I.  ütem

Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban I. ütem

22. február 15. 11:21 kedd

TOP-5.2.1-16-KO1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata

A támogatás összege: 180 000 000,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

Esztergom Megyei jogú Város Önkormányzata az Esztergom-Kertváros városrészen található Sándor major (természetben Sátorkői út 4-6-8. szám alatt található) 35 lakást tartalmazó szegregátum lakosainak nyújt rehabilitációs, felzárkóztató, társadalmi integrációs és helyi közösséget fejlesztő szociális,- és egészségügyi ellátást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást,- és oktatást kiegészítő komplex programokat.  A projekt futamideje 2019. szeptember 1. és 2023. január 31.

A két ütemben együttesen a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen 103 fő.

A projekt átfogó célja a Sándor majorban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja.

Az előkészítés és a megvalósítás támogatása érdekében a Támogató Csoport 2017. júliusa óta működik. A projekt eredményes megvalósításához szükséges szakemberek kiválasztásra kerültek, a közösségfejlesztő programelemek és a folyamatos szociális munka 2019.09.01-ével megkezdődtek. A szociális munkások a kezdetektől nyújtottak gyermekgondozási, nevelési, adósságkezelési, pénzügyi és életvezetési tanácsadásokat, megkezdődött a szegregátum lakóinak a felkészítése a változásokra.

A Sátorkő úton 2020. március 15-án történt tűzeset miatt a leégett, s azóta lebontásra került ingatlanokból a célcsoporttagok a Szalézi lakótelepre lettek átköltöztetve, ezért szükséges volt az akcióterület kibővítése. Az akcióterületet az alábbi utcák határolják: Sátorkői utca – Damjanich utca – Dorogi út – Strázsa utca – Tüzér utca – Szalézi utca – Kesztölci út – Puskás Tivadar utca – Tábor utca – Sátorkői utca. A Sátorkői úton történt tűzeset miatt a Szalézi lakótelepre költözött a Máltai Közösségi Ház is, mely hétfő-péntek 8-16 óra között van nyitva.

A HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. októberében kilépett a konzorciumból, az általa vállalt tevékenységeket a másik konzorciumi tag, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület vette át, így a projektben tervezett tevékenységek maradéktalanul megvalósulnak. A Közösségi Beavatkozási Tervben megtörtént a betervezett tevékenységek I. és II. ütemben való lehatárolása.  Az I. ütemben a közösségfejlesztés; a folyamatos, intenzív, komplex szociális munka; a szociális szakemberek szupervíziója; a szociális tanácsadási szolgáltatás; az egyéni fejlesztési tervek és a fokozottabb helyi szociális jelenlét tevékenységek vannak, melyek programjai folyamatosan kerültek beindításra, bevezetésre. E tevékenységek egyetlen önálló egységet képeznek, a felhívás elsődleges célcsoportjának egészét célozzák, teljes körű és átlátható megvalósításuk egy ütemen belül biztosított.

A Szalézi lakótelepen tervezett játszótér eszközbeszerzése megvalósult, a játszótér a „Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban” című projektek közösségi tereként erősíti a projektek integrációs céljainak megvalósulását, fenntartását.

A „Közösségfejlesztés "Itthon vagyunk" tevékenység programjai (a közösségfejlesztési, csapatépítési tematikájú programok, a hagyományőrző programok, a zenés biblia foglalkozás, az ünnepekhez kapcsolódó foglalkozások, a kulturális napok, az egészségőr foglalkozásai, a lakossági fórumok és a változásra felkészítő beszélgetések) lezajlottak. A „Lakossági programok, feladatok: folyamatos, intenzív, komplex szociális munka” 2019. szeptemberétől megvalósuló tevékenység, ahogy a „Fokozottabb helyi szociális jelenlét” is. A projekt futamideje alatt rendszeresen megtartásra kerültek a kommunikációs és konfliktuskezelési klubok, a kamaszklubok, a pszichológiai tanácsadások, az adományosztások, a gyermeknevelési és gondozási tanácsadások, a szakmai kapcsolatok fenntartása, valamint 2022-től a háztartási ismeretek nyújtása is. A képzett mediátor által biztosított mediáció és konfliktuskezelés napi szinten volt szükséges, ahogy a szociális munkások által megvalósított segítségnyújtás a higiéniás körülmények javításában is. A bizalmi kapcsolat ápolása személyes megkeresésekkel ugyancsak napi szintű tevékenység a célcsoporttagokkal végzett munka során. A szupervízor havonta biztosította a szociális szakemberek felkészítését, szupervízióját. A „Szociális tanácsadási szolgáltatás” programjai (prevenciós csoport, tájékoztató előadások, egyéni tanácsadások és adósságkezelési tanácsadások) 2021-től voltak biztosítottak. A projekt végén tájékoztató előadások és csapatépítő tematikájú közösségfejlesztő rendezvények is megvalósultak.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020