Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban II.  ütem

Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban II. ütem

22. február 15. 11:24 kedd

TOP-5.2.1-16-KO1-2017-00002

Kedvezményezett neve: Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata

A támogatás összege: 120 218 163,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

  

Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata az Esztergom-Kertváros városrészen található Sándor major (természetben Sátorkői út 4-6-8. szám alatt található) 35 lakást tartalmazó szegregátum lakosainak nyújt rehabilitációs, felzárkóztató, társadalmi integrációs és helyi közösséget fejlesztő szociális,- és egészségügyi ellátást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást,- és oktatást kiegészítő komplex programokat.  A projekt futamideje 2019. október 1. és 2022. november 28.

A két ütemben együttesen a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen 103 fő.

A projekt átfogó célja a Sándor majorban élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja.

Az előkészítés és a megvalósítás támogatása érdekében a Támogató Csoport 2017. júliusa óta működik. A projekt eredményes megvalósításához szükséges szakemberek kiválasztásra kerültek, a közösségfejlesztő programelemek és a folyamatos szociális munka 2019.10.01-ével megkezdődtek.

A Sátorkő úton 2020. március 15-án történt tűzeset miatt a leégett, s azóta lebontásra került ingatlanokból a célcsoporttagok a Szalézi lakótelepre lettek átköltöztetve, ezért szükséges volt az akcióterület kibővítése. Az akcióterületet az alábbi utcák határolják: Sátorkői utca – Damjanich utca – Dorogi út – Strázsa utca – Tüzér utca – Szalézi utca – Kesztölci út – Puskás Tivadar utca – Tábor utca – Sátorkői utca. A Sátorkői úton történt tűzeset miatt a Szalézi lakótelepre költözött a Máltai Közösségi Ház is, mely hétfő-péntek 8-16 óra között van nyitva.

A HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. októberében kilépett a konzorciumból. A szakmai munkát és a projektekben vállalt támogatható tevékenységek megvalósítását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, mint konzorciumi partner látja el. A II. ütem tevékenységei is tartalmazzák a segítő szociális munka elemeit és eszközeit.

A Közösségi Beavatkozási Tervben megtörtént a betervezett tevékenységek I. és II. ütemben való lehatárolása. A II. ütemben a foglalkoztatáshoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása; a bűnözést, deviáns viselkedést csökkentő programok; a gyermekkorúakkal való foglalkozás; az oktatási tevékenységek és a mentálhigiénés és egészségügyi programok tevékenységek vannak, melyek programjai folyamatosan kerültek beindításra.

A projektben folyamatosan zajlottak a „Foglalkoztatáshoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása” tevékenység keretein belül a munkakeresési egyéni tanácsadások, az álláskereső klubok, a jogi segítségnyújtás és a szociális munkások által biztosított személyes segítségnyújtások; a „Bűnözést, deviáns viselkedést csökkentő programok” tevékenység keretein belül megvalósultak a workshop-ok, a "Mesében az igazság", deviáns viselkedés témakörben 8 darab komplex foglalkozás, 8 darab tehetségkutató rendezvény, 6 darab prevenciós és szemléletformáló interaktív foglalkozás, valamint a bűnmegelőzéssel, áldozattá válás elkerülésével és a deviáns viselkedés megelőzésével, elkerülésével, megszüntetésével kapcsolatos tájékoztatók is készültek. A „Gyermekkorúakkal való foglalkozás” tevékenység programjai (kreatív klub, játszóház, tematikus napközis tábor és "Internethasználat segítséggel" klub) és az „Oktatási tevékenységek”-hez kapcsolódó programok (oktatási célú kulturális program, „tanuljunk együtt” klub, a tanulók részére a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás és 7.- 8. osztály képzés) folyamatosak voltak. A „Mentálhigiénés és egészségügyi programok” tevékenységei közül megvalósultak az egészségügyi szűrések, az egészséges életmód előadások, az idős lakosok számára tartott előadások, a Nőklub keretein belül a tematikus előadások, a pszichológiai tanácsadások, a coachingok és a családi sport,- és egészség napok.

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020