Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Mesto

Mesto

2020. május 01. 10:14 péntek

Je hlavným mestom Dunajského ohybu, Ostrihom vyniká z maďarských sídiel vďaka svojmu miestu v histórii a svojej posvätnej podstate. Mesto s tridsaťtisíc obyvateľmi, zaklinené medzi Dunajom a Pilišom, je vzdialené len hodinu jazdy od Budapešti autom alebo vlakom oproti Štúrovu na Slovensku. Vďaka bohatej histórii a prírodným bohatstvám ho každoročne navštevuje mnoho turistov.

Mesto je jedným z najstarších trvalo obývaných sídiel v krajine, kde sa dodnes dajú nájsť stopy historických ér, a hoci jeho založenie je zvyčajne spojené s panovaním kniežaťa Gejzu, Ostrihom nie je bezprecedentným „založeným“ mestom.

Keltovia, Rimania, Huni, Nemci a Avari tiež navštívili oblasť obývanú od staroveku a potom sa mesto stalo kniežacím centrom dobývajúcich Maďarov a prvým sídlom Uhorského kráľovstva. Mnohé spomienky na tieto obdobia sa nachádzajú v našich múzeách, v budovách stredovekého pôvodu, ktoré sú tam dodnes, ako je napríklad kráľovský a neskôr arcibiskupský hrad. Svetské a cirkevné knižnice a archívy uchovávajú celý rad dokumentov historického významu.

Názov Ostrihom sa najlepšie spájal s klasicistickou katedrálou, bazilikou. Na päťdesiat metrov vysokom Hradnom vrchu stojí najväčší kostol v krajine a zároveň najvyššia budova. Mesto má sotva miesto, z ktorého nevidíte panoramatický hlavný kostol postavený v 19. storočí s jedinečnou spásou niektorých prvkov stredovekej katedrály Sv. Adalberta. Kaplnka, postavená ako hrob arcibiskupa Tomáša Bakócza v Ostrihome, je dnes jedinou uchovanou renesančnou budovou v krajine, ktorú je možné navštíviť ako vedľajšiu kaplnku. Ponorené do podlahy staroegyptskej krypty boli umiestnené srdcia troch arcibiskupov zo štyroch staviteľov baziliky, ktorí strážia ich monumentálne dielo.

V budove sa nachádza Katedrálna klenotnica, v ktorej sú návštevníkom odhalené liturgické predmety a umelecké pamiatky jedinečnej krásy, medzi ktoré patrí jeden z našich najkrajších gotických kalichov, Suki Chalice alebo najväčší šperk v krajine, Matejová kalvaria.

Po prekonaní schodov v bazilike je možné vidieť z kupoly všetky štyri prvotné časti mesta, z ktorých sa na konci 19. storočia rodilo dnešné mesto.

Pri pohľade na sever sa nachádza Szentgyörgymező, bývalé dunajské mesto. Stale má vidiecké pouličné scény, zachované tradície a identitu. Pri pohľade na priľahlú horu sa nachádza Sv. Tomáš, ktorý zdedil svoje meno od Tomáša Becketa a zjavuje sa nám s jeho kľukatými uličkami, kalváriou a kaplnkou. Na západe, medzi Dunajom a Hradným vrchom leží arcibiskupské Vodné mesto, v ktorom je v neorenesančnom Primaciálnom paláci umiestnená najbohatšia cirkevná galéria krajiny. Neďaleko nej, pozdĺž Dunaja, je najvzdialenejšia obnovená mešita bývalej Osmanskej ríše, ktorá dnes namiesto svojej pôvodnej funkcie slúži ako múzeum. Štvrtou časťou mesta je bývalé slobodné kráľovské mesto, tj. Ostrihom v historickom zmysle. Stredoveké trhovisko, barokové námestie Széchenyi, na ktorom sú usporiadané kaviarne, cukrárne a reštaurácie. Dominantou hlavného námestia je ušľachtilý kaštieľ legendárneho generála kurucov, Jána Bottyána, v ktorom sídli radnica už takmer tristo rokov.

Ostrihom je tiež kolískou maďarskej kultúry kúpania. Naše prvé verejné kúpele tu boli založené v dobe Arpáda (v stredoveku). Tu otvorili prvý krytý bazén v regióne a Ostrihomská provincia (Eszstergom-Kertváros) je spojená s kúpaním v jazere Palatinus, ktoré sa vytvorilo z bývalej bane.

Pilisszentlélek, ukrytý medzi Ostrihomom a Dobogókőom v lese Piliš, je súčasťou mesta od roku 1985. Ruiny kláštora nad bývalou dedinou svedčia o existencii jediného mníšského mužského kláštorného rádu Paulinov.

Turisti, ktorí sem prichádzajú, môžu objaviť nielen históriu Maďarska a relaxovať v horách a vo vodách okolo mesta, ale taktiež precítia, prečo mesto Sv. Štefana inšpirovalo a inšpiruje toľko spisovateľov, básnikov, fotografov a umelcov svojimi jedinečnými prírodnými pokladmi a rozmanitou panorámou mesta.