Kisfaludy Program
Interreg
Széchenyi2020
Samospráva

Samospráva

2020. május 01. 10:12 péntek

Základy súčasnej činnosti Ostrihomskej samosprávy boli položené po slobodných komunálnych voľbách, ktoré sa konali 30. septembra a 14. októbra 1990.

Odvtedy sa v Maďarsku konalo sedem volieb do miestnej samosprávy. Posledné voľby v poradí sa konali 13. októbra 2019. V dôsledku volieb sa vedúcim Ostrihomskej samosprávy stal starosta Ádám Hernádi (s výsledkom 58,28%).

Úradník mesta a podľa zákona administratívny vedúci kancelárie primátora je Norbert Schottner.

Zastupiteľstvo mesta Ostrihom sa skladá zo 14 členov. Z dôvodu umiestnenia Ostrihomského predmestia miestna samospráva a pôsobnosť Spoločného Ostrihomského Úradu miestnej samosprávy sa rozširuje aj na územie dediny Dömös. V rámci zákona miestna samospráva na vlastnú zodpovednosť   nezávisle reguluje a riadi miestne verejné záležitosti, ktoré patria do jej úloh a právomocí. Miestna samospráva vykonáva povinné a dobrovoľné úlohy v oblasti riadenia verejných záležitostí. Starostlivosť o povinné úlohy je povinnosťou všetkých miestnych samospráv, bez ohľadu na ich veľkosť alebo nosnosť. V praxi to znamená, že všetky miestne samosprávy musia zabezpečiť, aby mali obyvatelia prístup k službám uvedeným v zákone.