Építményadó

2020. április 21. 18:39 kedd

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

Mentesség:

Mentes az építményadó alól a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, - amennyiben az az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként, lakásként van nyilvántartva – kivéve a vállalkozási célt szolgáló építmény.

A szociális, egészségügyi, gyermekvédelmi, illetőleg nevelési, oktatási intézmények céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában 50 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyokat, kivéve a vállalkozási célt szolgáló építmény.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó alapja reklámhordozó szerinti adókötelezettség esetén a reklámközzétételre használható, m²-ben- két tizedesjegy pontossággal- számított felülete.

Az adó évi mértéke:

  • Üdülők, hétvégi után az adó évi mértéke 800 Ft/m2.
  • egyéb építmények esetén 750 m2-ig 600 Ft/m2, a 750 m2 feletti részre pedig 1.200 Ft/m2.
  • Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 0 Ft/m².

Adófizetés határideje: március 15. és szeptember 15.

Változásokról bevallást kell adni, legkésőbb a változást követő év január 15-ig.