Telekadó

2020. április 21. 18:43 kedd

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

A telekadó mértéke:

  • a) kiemelt övezetben: 231 Ft/m2
  • b) az a) pont alá nem tartozó területen: 50 Ft/m2

Mentesség:

Mentes a telekadó alól a telek (telkek):

  • a) amely nem belterületen fekszik,
  • b) amelyen épület áll,
  • c) amely változtatási tilalom alatt álló területen található,
  • d) amelyre lakó- vagy üdülőépület létesítésére vonatkozóan a jogerős és végrehajtható építési engedély alapján, az abban foglaltak megvalósítására irányuló munkakezdést az erre jogosult bejelentette (a munkakezdés bejelentésének évére és az azt követő további kettő évre.)
  • e) amely a szabályozási terv rendelkezése szerint nem beépítésre szánt területen fekszik,
  • f)  amely magánszemély tulajdonában áll,

kivéve, ha üzleti célt szolgál.

Adófizetés határideje: március 15. és szeptember 15.

Változásokról bevallást kell adni, legkésőbb a változást követő év január 15-ig.