Esztergom a Dunakanyar fővárosa logo
Evangélikus Egyház

Evangélikus Egyház

20. május 12. 19:04 kedd

Az érseki levéltárban található meg az első olyan irat, mely arról tanúskodik, hogy Esztergomban már a reformáció idején megjelentek Luther Márton tanításai. A dokumentum szerint egy Kevendi Székely János nevű kanonok, aki a szent-tamási prépostság plébánosa volt, „1525-ben elvesztette hitét és címét”. A történet hátterében az áll, hogy a kanonok a templomban hirdette Luther iratait és a német földön történt egyházi változásokat 

Ezután az esztergomi evangélikusokra vonatkozó következő nyom egy római katolikus anyakönyvben 1702. február 25-én kelt kényszeráttérési nyilatkozat, a katolikus vallásra visszatért 314 evangélikus aláírásával.

A protestánsok nagyobb számú betelepülése Esztergomba az 1848-49-es szabadságharc után kezdődött. Ebben a gyülekezetben találtak helyet az evangélikusok is. 1924. augusztus 3-án tartották meg az első esztergomi evangélikus istentiszteletet, eleinte a református templomban, majd vármegyeház kistermében. Itt tartották meg 1925. november 25-én az esztergomi ágostai hitvallású evangélikus gyülekezet alakuló ülését. Később Tokodra (1929-től) vagy Dorogra (1936-tól) jártak evangélikus istentiszteletre. Állandó pásztora először 1936-ban lett a gyülekezetnek. 1941. december 7-én szentelték fel templomukat és avatták fel a harangot.

 

Városi sziluett
Széchenyi Terv Plusz Interreg Kisfaludy Széchenyi2020